Sure sec
BAKARA-151 Tefsiri

BAKARA Suresi 151. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-151 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet nebî resûllerin görevlerini anlatmaktadır. Dolayısıyla Son Nebî, Hz. Muhammed (S.A.V)'in, sahâbeye hangi maksatla gönderildiğinin Kur'ân'daki muhtevası bu âyette verilmektedir. Nebî-resûll...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 151 Tefsiri

 

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

Kemâ erselnâ fîkum resûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemûne).

Nitekim size, aranızda (görev yapmak üzere), sizden (kendinizden) bir Resûl (Peygamber) gönderdik ki, âyetlerimizi size tilâvet etsin (okuyup açıklasın) ve sizi (nefsinizi) tezkiye (ve tasfiye) etsin, size Kitap’ı (Kurânı Kerim’i) ve hikmeti öğretsin ve (hikmetin de ötesinde) bilmediğiniz şeyleri öğretsin.

1.kemâ: gibi, olduğu gibi, öyle ki, nitekim
2.ersel-nâ: biz gönderdik
3.fî-kum: sizin içinizde
4.resûlen: bir resûl, elçi
5.min-kum: sizden
6.yetlû: okur
7.aleykum: size
8.âyâti-nâ: bizim âyetlerimiz
9.ve yuzekkî-kum: ve sizi tezkiye eder
10.ve yuallimu-kum: ve size öğretir
11.el kitâbe: kitabı
12.ve el hikmete: ve hikmeti
13.ve yuallimu-kum: ve size öğretir
14.: şeyler
15.lem tekûnû ta'lemûne: sizin bilmediğiniz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet nebî resûllerin görevlerini anlatmaktadır. Dolayısıyla Son Nebî, Hz. Muhammed (S.A.V)'in, sahâbeye hangi maksatla gönderildiğinin Kur'ân'daki muhtevası bu âyette verilmektedir. Nebî-resûllerin 5 görevi vardır:
 1. Allah'ın âyetlerini okumak, anlatmak, izah etmek.
 2. Nefsleri tezkiye etmek.
 3. Kitap öğretmek.
 4. Hikmet öğretmek.
 5. Hikmetin ötesindeki bilinmeyenleri öğretmek.
Cuma-2 ve Âli İmrân-164'te ise velî-resûllerin 4 görevi anlatılmaktadır:

62/CUMA-2: Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).
Ümmîler arasında, kendilerinden bir resûl beas eden (görevlendiren) O’dur. Onlara, O’nun (Allah’ın) âyetlerini okur, onları tezkiye eder (nefslerini temizler), onlara Kitab’ı (Kur’ân-ı Kerim’i) ve hikmeti öğretir. Ve daha önce (Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel) elbette onlar, sadece açık bir dalâlet içinde idiler.
3/ÂLİ İMRÂN-164: Lekad mennallâhu alâl mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).
Andolsun ki Allah, mü’minlerin (başlarının) üzerine (devrin imamının ruhu) bir ni’met olmak üzere (onların aralarında, kendi kavminin içinde) kendilerinden bir resûl beas eder. Onlara O’nun (Allah’ın) âyetlerini tilâvet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel (Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel) onlar gerçekten açık bir dalâlet içinde idiler.
Velî resûllerin 4 görevi vardır:
 1. Allah'ın âyetlerini okumak.
 2. Nefsleri tezkiye etmek.
 3. Kitap öğretmek.
 4. Hikmet öğretmek.
Kavim resûlleri, hikmetin ötesini öğretemezler, buna yetkili kılınmamışlardır. bütün kavimlere gönderilen resûller arasında bir kişi, peygamberlerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamıdır. Onun beşinci görevi de vardır. Burada onun varlığını ifade eden "bir ni'met olsun diye" sözüdür. Devrin imamının ruhu, bütün kavimlerdeki insanların başlarının üzerine bir ni'met olarak gelir ve onları mü'min kılar.

Vel Asr suresi, sure olarak; Bakara-151 ise âyet olarak bütün Kur'ân-ı Kerim'i ihtiva etmektedir:

103/ASR-1: Vel asri.
Asra yemin olsun.
103/ASR-2: İnnel insâne le fî husr(husrin).
Muhakkak ki insan, gerçekten hüsrandadır.
103/ASR-3: İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.
Ama âmenû olanlar (ilk 7 basamağı aşanlar), nefs tezkiyesi yapanlar (ikinci 7 basamağı aşanlar), Allah’a ruhu ulaşıp Hakk’ı tavsiye edenler (üçüncü 7 basamağı aşanlar) ve sabrı tavsiye edenler (dördüncü 7 basamağı aşanlar) hariç.
Vel Asr ve Bakara-151'i karşılaştırırsak; İslâm'ın 28 basamağındaki 4 tane yedi basamakta benzerliklerini görebiliriz:
 1. yedi basamak: Âmenû olmak (Vel Asr) / Allah'ın âyetlerini okumak (Bakara-151).
 2. yedi basamak: Amilüssalihat yapmak (Vel Asr) / Nefsleri tezkiye etmek (Bakara-151).
 3. yedi basamak: Hakk'ı tavsiye etmek (Vel Asr) / Kitabı öğretmek (Bakara-151).
 4. yedi basamak: Sabrı tavsiye etmek (Vel Asr) / Hikmeti öğretmek (Bakara-151).
Birinci ve ikinci yedi basamaklarda Kur'ân'ın lâfzı, üçüncü yedi basamakta Kur'ân'ın ruhuna hazırlık ve dördüncü 7 basamakta 7 ruhu öğrenilir.

Cuma-2 ve Âli İmrân-164'te hikmetin ötesinin öğretilmesi olmadığı için, Kur'ân-ı Kerim'in bütününü ihtiva etmemektedir. Allah, herkesin Allah'a kul olmasını, Allah'a teslim olmasını ve Allah'a karşı takva sahibi olmasını emretmiştir. Bu faktörlerin üçü de salâh makamının 5. kademesinde sona erer ve hepsi de 7 safha gösterir.
 1. SAFHA: Allah'a ulaşmayı dilemek.
 2. SAFHA: Mürşide ulaşmak.
 3. SAFHA: Ruhu Allah'a ulaştırmak.
 4. SAFHA: Fizik vücudu Allah'a teslim etmek.
 5. SAFHA: Nefsi Allah'a teslim etmek.
 6. SAFHA: İrşad olmak
 7. SAFHA: İradeyi Allah'a teslim etmek.
Ne yazık ki bugünkü dîn öğreticileri bu bütünden haberdar değillerdir.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.