Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

BAKARA Suresi 139. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-139 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'a ulaşmayı dilemekten haberdar olmayan insanlar Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile mücâdele ediyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki: "Bir tane Allah var ve O, bizim de Allahımız'dır sizin de Al...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 139 Tefsiri

2 - BAKARA

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

2/BAKARA-139

 

قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

Kul e tuhâccûnenâ fîllâhi ve huve rabbunâ ve rabbukum, ve lenâ â’mâlunâ ve lekum a’mâlukum ve nahnu lehu muhlisûn(muhlisûne).

De ki: “Allah hakkında bizimle mücâdele mi ediyorsunuz? Ve O, bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve, bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz, O'na muhlis olanlarız (dîni O’na hâlis kılanlarız).”

1.kul: de, söyle
2.e: mı
3.tuhâccûne-nâ: bizimle mücâdele ediyorsunuz
4.: hakkında
5.allâhi: Allah
6.ve huve: ve o
7.rabbu-nâ: bizim Rabbimiz
8.ve rabbu-kum: ve sizin Rabbiniz
9.ve lenâ: ve bizim
10.â'mâlu-nâ: bizim amellerimiz
11.ve lekum: ve sizin
12.a'mâlu-kum: sizin amelleriniz
13.ve nahnu: ve biz
14.lehu: ona
15.muhlisûne: muhlisler, ihlâs sahibi olanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'a ulaşmayı dilemekten haberdar olmayan insanlar Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile mücâdele ediyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki: "Bir tane Allah var ve O, bizim de Allahımız'dır sizin de Allahınız'dır. Bizim amellerimiz bize aittir bizi kurtaracaktır, sizin amelleriniz de size aittir ama sizi kurtaramayacaktır. Biz Allah'a karşı ihlâs sahibi (daimî zikrin sahibi olduktan sonra ve yerin melekûtunu gördükten sonra, göklerin melekûtunu da görenleriz) olmuş olanlarız."

Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbenin bir kısmı bu âyetlerin muhtevası içerisinde daimî zikre ulaşmışlar ve nefslerindeki bütün âfetleri yok ettikleri için muhlislerden olmuşlardır.

İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman kurtuluş mümkündür. Bugün de İslâm'ı yaşadıklarını düşünen insanlar, Allahû Tealâ'nın 12 defa farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a teslim olma konusuna şiddetle karşı çıkıyorlar.

Ve bizimle mücâdele ediyorlar, tıpkı 14 asır evvel sahâbe ile mücâdele ettikleri gibi...
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.