Sure sec
BAKARA-136 Tefsiri

BAKARA Suresi 136. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-136 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Sahâbeye Allahû Tealâ "Aranızda bulunan o yahudilere ve nasranilere deyin ki: Biz muhakak ki O'na teslim olanlarız." demelerini emrediyor. Böylece sahâbenin bütün standartlarda ruhun, vechin, nefs...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 136 Tefsiri

 

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Kûlû âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâtı ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ ve mâ ûtiyen nebiyyûne min rabbihim, lâ nuferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu muslimûn(muslimûne).

Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilenlere, İbrâhîm (as.)’a, İsmail (as.)’a, İshak (as.)’a, Yâkub (as.) ve torunlarına indirilenlere, Musa (as.) ve İsa (as.)’ya verilenlere ve (diğer) nebîlere, Rab’leri tarafından verilenlere (sahife, kitap ve vahiylere) îmân ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız (fark gözetmeyiz). Ve biz, O’na teslim olanlarız.”

1.kûlû: deyin, söyleyin
2.âmennâ: biz îmân ettik
3.billâhi (bi allâhi): Allah'a
4.ve mâ unzile: ve indirilene (indirilen şeye)
5.ileynâ: bize
6.ve mâ unzile: ve indirilene (indirilen şeye)
7.ilâ ibrâhîme: İbrâhîm'e
8.ve ismâîle: ve İsmail
9.ve ishâka: ve İshak
10.ve ya'kûbe: ve Yâkub
11.ve el esbâtı: ve torunları
12.ve mâ ûtiye: ve verilene (verilen şeye)
13.mûsâ: Musa
14.ve isâ: ve İsa
15.ve mâ utiye: ve verilene (verilen şeye)
16.en nebiyyûne: nebîler, peygamberler
17.min rabbi-him: Rab'leri tarafından
18.lâ nuferriku: fark gözetmeyiz, ayırım yapmayız 19 - beyne
19.ehadin: biri, birisi
20.min-hum: onlardan
21.ve nahnu: ve biz
22.lehu: onu, ona
23.muslimûne: teslim olanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Sahâbeye Allahû Tealâ "Aranızda bulunan o yahudilere ve nasranilere deyin ki: Biz muhakak ki O'na teslim olanlarız." demelerini emrediyor. Böylece sahâbenin bütün standartlarda ruhun, vechin, nefsin ve iradenin teslimini tamamladıklarını ve Allah'a teslim olduklarını görüyoruz.

9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ihsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
Sahâbenin hepsi irşad makamına ulaşmış ve mürşid olmuşlardır. Her ne kadar insanlar "Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile irşad makamı kapanmıştır." diyorlarsa da Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'de onları mahçup ediyor. Diyor ki: "Hayır, kıyâmete kadar irşad makamı açık olacaktır." ve Peygamber Efendimiz (s.A.V)'den sonra da Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, irşad edici halifelik görevini yapmışlardır. Onların zamanında sahâbeye hep tâbî olunmuştur. Bütün sahâbe, Allah'a teslim-i küllî ile teslim olmuşlardır yani İslâm olmuşlardır.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.