Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

BAKARA Suresi 128. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-128 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: teslim, Allahû Tealâ'nın temel kavramıdır. İslâm kelimesiyle aynı kökten (silm kökünden) gelir. Ruhu, fizik vücudu, nefsi, iradeyi Allah'a teslim ederek 4 teslimi tamamlamak ve böylece İslâm olmak...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 128 Tefsiri

2 - BAKARA

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

2/BAKARA-128

 

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir ümmet (kıl) ve bize (hac) ibadetinin yerlerini (ve kurallarını) göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki Sen, Sen, tövbeleri kabul edensin, rahmet edensin (rahmet nuru gönderensin).

1.rabbe-nâ: Rabbimiz
2.ve ic'al-nâ: ve bizi kıl
3.muslimeyni: teslim olan (iki kişi)
4.leke: sana
5.ve min zurriyyeti-nâ: ve bizim soyumuzdan
6.ummeten: bir ümmet, bir topluluk
7.muslimeten: teslim olan
8.leke: sana
9.ve eri-nâ: ve bize göster
10.menâsike-nâ: menasiklerimizi, yapacaklarımızı, uymamız gereken kurallarımızı
11.ve tub aleynâ: ve tövbemizi kabul buyur
12.inne-ke: muhakkak ki sen, hiç şüphesiz sen
13.ente: sen
14.et tevvâbu: tövbeleri çok kabul eden
15.er rahîmu: rahmet nuru gönderen,
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
teslim, Allahû Tealâ'nın temel kavramıdır. İslâm kelimesiyle aynı kökten (silm kökünden) gelir. Ruhu, fizik vücudu, nefsi, iradeyi Allah'a teslim ederek 4 teslimi tamamlamak ve böylece İslâm olmak Allah tarafından insanların üzerine farz kılınmıştır. Hz. İbrâhîm de Hz. İsmail de İslâm olma şerefine ermişlerdi. Kur'ân'da, Allahû Tealâ'nın teslim olma işaretleri bu âyetten başlar ve 136. âyet-i kerimeye kadar devam eder. Bakara-136'da sahâbenin de ruhlarıyla, vechleriyle, nefsleriyle ve iradeleriyle (teslim-i küllî ile) Allah'a teslim olmaları anlatılmaktadır. Dünya üzerinde Allah'a teslim olmanın dışında bir dîn hiç olmamıştır. Allah'a teslim olmayan Allah'ın dînini gerçekleştirememiş olandır.

Allahû Tealâ iradenin teslimini farz kılmıştır. Kişi salâh makamının 5. kademesine geldiğinde Allah'a iradesini de teslim eder. Böylece ömrü boyunca Allah'tan alacağı emirleri yerine getirecek bir özellik kazanır.

Allahû Tealâ mürşidin önünde yapılan tövbeyi kabul etmeseydi ve rahmet göndermeseydi, hiç kimse fazılların nefsin kalbinde çoğalmasını temin edemezdi.

Bunlar, Allah'ın rahmet gönderme (Rahîm) esmasıyla gerçekleşir. Tevvab ve Rahîm esmaları aynı anda oluşur. böylece ruh daha sonra fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim olur.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.