Sure sec
BAKARA-111 Tefsiri

BAKARA Suresi 111. Ayet-i Kerime Tefsiri

BAKARA-111 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah, tek bir Allah;bütün peygamberler, Allah'ın peygamberleri'dir. Hz. Musa ve Hz. İsa'ya Allah neyi emretmişse, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e de aynı şeriati emretmiştir. ve Allah bütün insanla...
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA Suresi Âyet - 111 Tefsiri

 

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Ve kâlû len yedhulel cennete illâ men kâne hûden ev nasâr(nasârâ), tilke emâniyyuhum kul hâtû burhânekum in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

Ve dediler ki: “Cennete yahudi veya hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir.” Bu, onların emaniyesidir (zan ve kuruntularıdır). “Eğer siz sadıklar iseniz delillerinizi getirin.” de.

1.ve kâlû: ve dediler
2.len yedhule: asla giremez
3.el cennete: cennet
4.illâ: ancak, sadece, den başka
5.men: kimse, kişi
6.kâne: oldu
7.hûden: yahudi
8.ev: veya
9.nasârâ: hristiyan
10.tilke: bu
11.emâniyyu-hum: onların emaniyyesi, zan ve kuruntusu
12.kul: de, söyle
13.hâtû: getirin
14.burhâne-kum: sizin delilinizi, kanıtınızı
15.in kuntum: eğer siz iseniz
16.sâdikîne: sadıklar, doğrular
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah, tek bir Allah;bütün peygamberler, Allah'ın peygamberleri'dir. Hz. Musa ve Hz. İsa'ya Allah neyi emretmişse, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e de aynı şeriati emretmiştir. ve Allah bütün insanlardan sadece Allah'a teslim olmalarını ister.

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
İslâm dîninin içinde de Hz. Musa'nın dîninin içinde de Hz. İsa'nın dîninin içinde de insanların bir kısmı, kardeşlerini diğer dînlere düşman etmeye çalışmaktadır. Ve böylece şeytan, üç dînin mensupları arasında düşmanlığı kızıştırmaktadır. Oysaki, yakın gelecekteki sulh, bu toplumların içindeki Allah'ın dostlarının gayretlerine bağlı olacaktır. İslâm dîninin içinde de bugün dîn adamları emaniyye bilgilerin temsilcisi durumundadırlar. öğrendikleri emaniyye bilgilerle milyonlarca insana cehenneme gitme ilmini öğretmektedirler. Öğrettikleri dîn ilmi, kendileri de dahil olmak üzere, hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıracak özellikleri taşımaz. Kur'ân-ı Kerim'i unutmuşlar ve asırlardan beri zanlarına tâbî olmuşlardır. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbe tarafından Allah'in ilmi başarıyla tatbik edilmiş, hepsi de kurtuluşa ulaşmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler, 7 safha 4 teslimde İslâm'ı yaşamışlar ve hem cennet hem de dünya saadetinin sahibi olmuşlardır.
close tefsir menu

BAKARA Suresi Tefsiri

BAKARA Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.