Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

A'RÂF Suresi 9. Ayet-i Kerime Tefsiri

A'RÂF-9 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar, nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir (Mu'minûn-103). 23/MU'MİNÛN-103: Ve men haffet mevâzînuhu fe u...
share on facebook  tweet  share on google  print  

A'RÂF Suresi Âyet - 9 Tefsiri

7 - A'RÂF

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

7/A'RÂF-9

 

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum bimâ kânû bi âyâtinâ yazlimûn(yazlimûne).

Ve kimin (sevap) tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır.

1.ve men: ve kim
2.haffet: hafif geldi
3.mevâzînu-hu: onun tartısı
4.fe: artık, o zaman
5.ulâike ellezîne: işte o kimseler, işte onlar
6.hasirû: hüsranda oldular, hüsrana düştüler (kendilerini hüsrana düşürdüler)
7.enfuse-hum: onların nefsleri, kendileri
8.bimâ kânû: olduklarından dolayı
9.bi âyâti-nâ: âyetlerimize
10.yazlimûne: zulmediyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar, nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir (Mu'minûn-103).

23/MU'MİNÛN-103: Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).
Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.
Felâha ermek ile nefsi hüsrana düşürmek, genel bir ölçüdür ve birbirinin zıddı olan şeylerdir. İnsanlar kendilerini en üstteki cehennemden, en alttaki cehenneme kadar hüsrana düşürürler. Negatif dereceler büyüdükçe daha aşağı kattaki cehenneme giderler. İnsanların, günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer, ne yazık ki cehennemdir. Bir insan bütün ibadetlerini yapsa; namaz kılsa, oruç tutsa, zekât verse, hacca gitse, kelime-i şahadet getirse; İslâm'ın beş şartıyla amel etse ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, Allah'ın âyetlerini gizlemiş olsa, ne yazık ki kurtuluşu mümkün değildir. İnsanların çoğu bu hüviyettedir (Vel Asr). Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda değillerdir. Onların kazandıkları dereceler, kaybettiklerinden fazladır.

İnsanlar, Allah'a ulaşmayı dilememekle kendilerini, kendileri cehenneme mahkûm ederler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanoğlunun kurtuluşu mümkün değildir.

103/ASR-1: Vel asri.
Asra yemin olsun.
103/ASR-2: İnnel insâne le fî husr(husrin).
Muhakkak ki insan, gerçekten hüsrandadır.
103/ASR-3: İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.
Ama âmenû olanlar (ilk 7 basamağı aşanlar), nefs tezkiyesi yapanlar (ikinci 7 basamağı aşanlar), Allah’a ruhu ulaşıp Hakk’ı tavsiye edenler (üçüncü 7 basamağı aşanlar) ve sabrı tavsiye edenler (dördüncü 7 basamağı aşanlar) hariç.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.