Sure sec
A'RÂF-54 Tefsiri

A'RÂF Suresi 54. Ayet-i Kerime Tefsiri

A'RÂF-54 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, kendisine göre bir dizayn içerisinde yön kullanmıştır. 3 asıl, 3 karşıt ve hergün bir âlem olmak üzere, 6 âlem yaratmıştır. 1- Fizik vücutların âlemi, zahirî âlem. 2- Onun zıddı olan...
share on facebook  tweet  share on google  print  

A'RÂF Suresi Âyet - 54 Tefsiri

 

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn(âlemîne).

Semaları ve arzı altı günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz, onu süratle talep eden (takip eden) gece ile örtülür. Ve güneş ve ay ve yıldızlar O’nun emrine musahhardır (boyun eğmişlerdir). Yaratma ve emir O’nun değil mi? Âlemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir.

1.inne: muhakkak ki
2.rabbe-kum: sizin Rabbiniz
3.allâhu ellezî: Allah'tır ki o
4.halaka: yarattı
5.es semâvâti: semalar, gök katları
6.ve el ardı: ve arz, yeryüzü
7.fî sitteti eyyâmin: altı günde
8.summe istevâ: sonra istiva etti
9.alâ el arşı: arşa
10.yugşî: örtülür
11.el leyle: gece
12.en nehâre: gündüz
13.yatlubu-hu: onu talep eder, takip eder
14.hasîsen: süratli, devamlı
15.ve eş şemse: ve güneş
16.ve el kamere: ve ay
17.ve en nucûme: ve yıldızlar
18.musahharâtin: musahhar, emre âmade, boyun eğmişlerdir
19.bi emri-hi: onun emrine
20.e lâ: değil mi
21.lehu el halku: yaratmak onundur (ona mahsustur)
22.vel emru: ve emir
23.tebârake allâhu: Allah şanı yücedir, mukaddestir, mübarektir
24.rabbu el âlemîne: âlemlerin Rabbi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, kendisine göre bir dizayn içerisinde yön kullanmıştır. 3 asıl, 3 karşıt ve hergün bir âlem olmak üzere, 6 âlem yaratmıştır.

1- Fizik vücutların âlemi, zahirî âlem.

2- Onun zıddı olan nefslerin âlemi, berzah âlemi.

3- Cinlerin yaşamakta olduğu gayb âlemi.

4- Onun zıddı olan onun berzah âlemi.

5- Emr âlemi.

6- Zülmanî âlem.

7. âlem yokluk. Eğer yaratılmış olsaydı, yaratılma kaidelerine göre çift yaratılacaktı. O zaman 8 tane âlem olacaktı. Ama 7'ncisi yokluk, yaratılmamış. Yokluk olduğu, yaratılmamış olduğu için sayı tektir.

Allah, kâinatı yaratmadan evvel de vardı. Ondan evvel sadece yokluk vardı. Allah da yokluktaydı. Sonra Allahû Tealâ, 6 günde kâinatı yarattı ve Kendisi de arşa istiva etti. Yani Allahû Tealâ arşta, yokluktadır. Arşın ötesi yokluktur. Varlıklar âleminin sonu arştır, İndi İlâhi'dir. İndi İlâhi'de arşı tutan melekler görevlidir. Ve 7. gök katında, ümmül kitapta, boşlukta duran, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir tek kitap göreceksiniz. Nasıl boşlukta durduğunu anlayamazsınız, çünkü Allahû Tealâ arşı tutan melekleri göstermez. Ama arşı tutan melekler tarafından boşlukta tutulur. Arşın bir parçası Ümmül Kitap, diğer parçası huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanlıkta, sonsuz çimenler üzerinde yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğinde boşlukta duran, tahtlardır. Tahtları da gene arşı tutan melekler tutmaktadır. (Tahtların da, Ümmül Kitab'ın da yerden yüksekliği yaklaşık 4 metredir.)

Ama Allah'ın sığınmak için bir yere, mekâna ihtiyacı yoktur. Allah gene yokluktadır. İşte o "yokluk" denilen yer, varlıklar âleminin sonundan yukarısıdır. Her an kâinatın her yerindedir. Ama O'na baktığınız zaman, her zaman yoklukta görebilirsiniz. Hem her yerdedir, hem de oradadır. Bunun sebebi; O'nun zamanı sıfırlayabilen, sonsuz hızın sahibi olan yegâne yaratıcı, yegâne ezelî varlık olmasıdır. Allah ezelî ve ebedîdir. Allah hem zahirdir, hem bâtındır. Kalp gözlerine göre zahirdir, baş gözlerine göre bâtındır.

Öyleyse Allah'ın arşa istiva etmesi, arşta yerleşmesi, O'nun, hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta durması ve ne zaman baksanız O'nu orada görmeniz aslında sonsuz bir hareketin sadece bir parçasını oluşturur. Allahû Tealâ, kâinatın her yerindedir. Her yerine aynı anda ulaşır. Aynı zamanda, zamanı hiç geçirmeksizin tekrar aynı yere, aynı anda geri döner. Bu sebeple hem her yerdedir, hem de oradadır. Bütün hareketlerinde, zaman hep sıfır olduğu için, sıfır zaman aralığında, kâinatta hangi noktada bulunmak istiyorsa oradadır. Ama aynı anda da tekrar bulunduğu yerdedir. Bir insan muhayyilesinin yakalaması mümkün olmayan sonsuz bir hızlılıkla, sonsuz bir hareket ama O'nu gördüğünüz zaman hep aynı yerde, hiç kımıldamıyormuş gibi görürsünüz.

Unutmayın, Allahû Tealâ'nın konuşmak için ağza, görmek için göze, duymak için kulağa ihtiyacı yoktur! Yarattıkları içinde en çok insana benzeyendir. Ama insan gibi 3 boyutlu değildir. Boyutlardan münezzehtir. Görünmeyi dilediği zaman 2 boyutlu olarak görünür.

Muhakkak ki; Allahû Tealâ, insan değildir ama kullarından en çok insan, O'na benzer.
close tefsir menu

A'RÂF Suresi Tefsiri

A'RÂF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.