Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

A'RÂF Suresi 40. Ayet-i Kerime Tefsiri

A'RÂF-40 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu insanlar, Allah'ın âyetlerini değiştirenlerdir. Kur'ân-ı Kerim'e dokunamazlar ama mânâyı diledikleri gibi değiştirmeye çalışmaktadırlar. Bir bütün tabloyu düşünün: Allah'a ulaşmayı dilemek, Mür...
share on facebook  tweet  share on google  print  

A'RÂF Suresi Âyet - 40 Tefsiri

7 - A'RÂF

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

7/A'RÂF-40

 

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ vestekberû anhâ lâ tufettehu lehum ebvâbus semâi ve lâ yedhulûnel cennete hattâ yelicel cemelu fî semmil hiyât(hiyâti) ve kezâlike neczîl mucrimîn(mucrimîne).

Muhakkak ki âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler; onlara gök kapıları açılmaz (ruhlarını hayatta iken Allah’a ulaştıramazlar). Deve (veya urgan) iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri (suçluları) işte böyle cezalandırırız.

1.inne ellezîne: muhakkak ki o kimseler, onlar
2.kezzebû: yalanladılar
3.bi âyâti-nâ: âyetlerimizi
4.ve estekberû: ve büyüklendiler, kibirlendiler
5.an-hâ: ona (onlara)
6.lâ tufettehu: açılmaz
7.lehum: onlara
8.ebvâbu es semâi: semanın kapıları
9.ve lâ yedhulûne el cennete: ve cennete giremezler
10.hattâ: oluncaya kadar, ... olmadıkça
11.yelice: girer
12.el cemelu: deve
13.fî semmi el hiyâtı: iğne deliğinin içine, iğne deliğine
14.kezâlike: işte böyle
15.neczî: cezalandırırız
16.el mucrimîne: suçlular, günahkârlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu insanlar, Allah'ın âyetlerini değiştirenlerdir. Kur'ân-ı Kerim'e dokunamazlar ama mânâyı diledikleri gibi değiştirmeye çalışmaktadırlar. Bir bütün tabloyu düşünün:
  1. Allah'a ulaşmayı dilemek,
  2. Mürşide ulaşıp tâbî olmak,
  3. Ruhun teslimi,
  4. Fizik vücudun teslimi,
  5. Nefsin teslimi,
  6. Muhlis olmak,
  7. İradenin Allah'a teslimi...
Herbiri, insanın daha üst cennetlere girebilmesi için bir kademedir. Böylece insanları, Allah'ın hedeflerinden saptırmış olurlar.

Bütün insanlar için söz konusu olan şey kurtuluştur. Allah'ın emirleri yerine getirildiği zaman kurtuluş kesindir. Ama zamanımızda, İslâm'ın beş şartının insanları kurtaracağına inanılmaktadır. Problem buradan başlar. İnsanlar, şeytanın onlara asırlar boyunca öğrettiği, böyle bir yanlışa inanmaktadırlar. Oysa ki kurtulmaları mümkün değildir. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler cennete girebilir.

Allah'ın âyetlerini yalanlayanlar, Allah'ın gösterdiği hedeflere hem yürümeyenler, hem başka insanları da yürütmeyenler, kaybedenlerdir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.