Sure sec
A'RÂF-181 Tefsiri

A'RÂF Suresi 181. Ayet-i Kerime Tefsiri

A'RÂF-181 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Her devirde, bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı, zedelendiği, hak müessesesinin rafa kaldırıldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler vardır. Bunlar...
share on facebook  tweet  share on google  print  

A'RÂF Suresi Âyet - 181 Tefsiri

 

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

Ve mimmen halâknâ ummetun yehdûne bil hakkı ve bihî ya’dilûn(ya’dilûne).

Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk’a (Allah’a) ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler.

1.ve mim-men (min men): ve o kimselerden
2.halâk-nâ: biz yarattık
3.ummetun: bir ümmet, topluluk (vardır)
4.yehdûne: hidayete erdirirler, ulaştırırlar
5.bi el hakkı: Hakk'a
6.ve bi-hi: ve onunla
7.ya'dilûne: adaletli davranırlar, adaletle hükmederler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Her devirde, bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı, zedelendiği, hak müessesesinin rafa kaldırıldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler vardır. Bunlar adaletsizliğin temsilcileridir, zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki; onlar, adaleti sağlayanlardır. Onlar, Allah'a ulaştıranlardır.

Burada Allahû Tealâ'nın verdiği ölçü, açık ve kesin bir mürşid ölçüsüdür. "Allah'a ulaştıran bir toplum", her devirdeki devrin imamları, Allah'a ulaştırma istikametinde o ülkedeki en yetkili olanlardır. Devrin imamı ise Hakk'a ulaştırmanın gerçek sahibidir. Eğer devrin imamlarından bir bütün sağlıyorsa; Allahû Tealâ, bir toplum, bir ümmet diyorsa, o zaman bütün devirlerdeki devrin imamları da bir topluluk oluşturur.

14 asırdan beri nebî oluşması mümkün değildir. Kıyâmete kadar da oluşmayacaktır. Rahmetli olan bütün nebîler (peygamberler), bütün devirlerdeki her ülkedeki o devrin imamları, şu anda berzah âleminde yaşamaktadırlar. Ve tabiatıyla bir topluluk oluşturmuş durumdadırlar. Dünya üzerinde de onların, devrin imamı olarak hayatta olan temsilcisi ancak vekâletle bu göreve bakan, her ülkedeki resûllerden sadece bir tanesidir.

Allahû Tealâ "yaşayanların arasında bir topluluk" diyorsa devrin imamı da dahil olmak üzere bütün kavimlerdeki resûller ve mürşidler, bugünkü toplumu içerirler. Unutmayın şu anda devrin imamı vardır!

Öyleyse her devirde bu topluluk olmuştur. Bundan 14 asır evvel sahâbe bu görevi yapıyorlardı. Bütün, toplu halde irşadla yetkili bir topluluk oluşturuyorlardı (Tevbe-100). Ensar ve muhacirîne tâbî olanların adı tabiindir. Her devirde böyle bir ümmet mutlaka hayattadır. Bunlar, bütün kavimlerdeki resûllerdir. Ayrıca Allah'ın irşad göreviyle görevlendirdiği, resûl olmayan ama bihakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın mürşidleri de vardır. Ve hepsi, etraflarında mutlaka adaleti sağlayanlardır ve adaletle emredenlerdendir. Adaleti sağlayanlar, Allah'a ulaştıranlar.

Bir bütün içinde konumuzu değerlendirdiğimiz zaman insanların içinde hidayete ulaştırmaya vesile olan (Mâide-35) ve hidayete erdiren birilerinin mutlaka var olduğunu görürsünüz. Hidayete erdiren, her zaman devrin imamıdır. (Secde-24).

1- Allah'a ulaştırmaya vesile olanlar vardır.

2- Allah'a ulaştıran devrin imamı vardır.

9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ihsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
5/MÂİDE-35: Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne).
Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah’a karşı takva sahibi olun ve O’na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.
32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).
Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.
close tefsir menu

A'RÂF Suresi Tefsiri

A'RÂF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.