Sure sec
ANKEBÛT-49 Tefsiri

ANKEBÛT Suresi 49. Ayet-i Kerime Tefsiri

ANKEBÛT-49 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İlim verilenlere, ilmin sahibi oldukları ve ilmi yaşadıkları zaman Allah beyyinelerle ispat eder. Kişi daimî zikre ulaştığı zaman ulûl'elbab kademesindedir. Daimî zikrin sahibidir. Bu sebeple nefs...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ANKEBÛT Suresi Âyet - 49 Tefsiri

 

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

Bel huve âyâtun beyyinâtun fî sudûrillezîne ûtûl ilm(ilme), ve mâ yechadu bi âyâtinâ illâz zâlimûn(zâlimûne).

Hayır O (Kur’ân-ı Kerim), ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan âyetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar âyetlerimizi bile bile inkâr etmezler.

1.bel: hayır
2.huve: o
3.âyâtun: âyetler
4.beyyinâtun: beyan olunan
5.: içinde
6.sudûri: göğüsler, sîneler
7.ellezîne: o kimseler
8.ûtû: verilenler
9.el ilme: ilim
10.ve: ve
11.mâ yechadu: bile bile inkâr etmez
12.bi âyâtinâ: âyetlerimizi
13.illâ: hariç, den başka
14.ez zâlimûne: zalimler, zulmedenler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İlim verilenlere, ilmin sahibi oldukları ve ilmi yaşadıkları zaman Allah beyyinelerle ispat eder.

Kişi daimî zikre ulaştığı zaman ulûl'elbab kademesindedir.
  1. Daimî zikrin sahibidir.
  2. Bu sebeple nefsinin kalbinde bütün afetler yok olmuştur.
  3. Kalp gözü açılmıştır.
  4. Kalp kulağı açılmıştır.
  5. Ehl-i hükümdür, hikmet sahibidir.
  6. Ehl-i hayırdır. Daimî zikirde olduğu için, daimî olarak derecat kazanır.
  7. Allah ile devamlı konuşmak imkânının sahibidir, ehl-i tezekkürdür.
Allahû Tealâ daimî zikre yani ulûl'elbab makamına ulaştığı zaman ona iç dünyasında, kalp gözleriyle yerlerin melekûtunu gösterir.

Zemin kattaki devrin imamının dergâhı gösterildiği zaman yerlerin melekûtu sona erer. O zaman kişi ihlâs makamına geçmiş olur. İhlâs makamında da 1. gök katından itibaren 7 tane gök katı gösterilir. Bu da göklerin melekûtudur. Zemin kat, yedi yer ve yedi gök katının arasıdır. Sıfır noktasıdır. Kalp iki defa yedili müzeyyen olmak üzere, 14 defa müzeyyen olmuştur. Ondan sonra Allah Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Kalp bir defa daha müzeyyen olur. Sonra kişinin günahlarını örter, kişi bir defa daha müzeyyen olur. Salâh nuru verir başının üzerine, kişi bir defa daha müzeyyen olur ve onun günahlarını sevaba çevirir, bir defa daha müzeyyen olur (18 defa müzeyyen). Ondan sonra kişi iradesini Allah'a teslim eder. Ve orada kalbi bir defa daha müzeyyen olur Allah'ın Zat'ını görerek.

Ve Allah sonra onları irşad makamına tayin eder. Sinelerinde âyetleri, Allah'ın ispat vasıtalarını; bütün gök katlarını, her katta neler olduğunu, en sonunda huzur namazını, huzur namazının imamını mutlaka görürler.

19 defa müzeyyen olmak müessesesi ile o kişiler sinelerinde yer katlarını, gök katlarını ve Allah'ın Zat'ını görmüş olurlar. Ve irşad makamına “İrşada memur ve mezun kılındın.” cümlesi ile tayin olunur.

Ve de zalimler, Allah'ın âyetlerini inkâr edenlerdir.
close tefsir menu

ANKEBÛT Suresi Tefsiri

ANKEBÛT Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.