Sure sec
ANKEBÛT-41 Tefsiri

ANKEBÛT Suresi 41. Ayet-i Kerime Tefsiri

ANKEBÛT-41 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'tan başka dost edinenler ya putları ya da şeytanı dost ediniyorlar. Ama her halükârda şeytan zaten onların dostları. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'tan başkalarını kendilerine dost ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ANKEBÛT Suresi Âyet - 41 Tefsiri

 

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Meselullezînettehazû min dûnillâhi evliyâe ke meselil ankebût(ankebûti), ittehazet beyten ve inne evhenel buyûti le beytul ankebût(ankebûti), lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne).

Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu, (kendisine) ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi.

1.meselu: misal, hal, durum
2.ellezîne: onlar
3.ittehazû: edindiler
4.min dûni: den başka
5.allâhi: Allah
6.evliyâe: velîler, dostlar
7.ke: gibi
8.meseli: misal, hal, durum
9.el ankebûti: örümcek
10.ittehazet: edindi
11.beyten: ev
12.ve inne: ve muhakkak
13.evhene: en dayanıksız
14.el buyûti: evler
15.le: gerçekten
16.beytu: ev
17.el ankebûti: örümcek
18.lev: keşke
19.kânû: oldular
20.ya'lemûne: biliyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'tan başka dost edinenler ya putları ya da şeytanı dost ediniyorlar. Ama her halükârda şeytan zaten onların dostları.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'tan başkalarını kendilerine dost edinmiş demektir.

39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ibâdi.
Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
“Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar tagutun dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytanın adımlarına tâbî olurlar ve onlara şeytan münker ve fuhuşla emreder.”

24/NÛR-21: Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân(şeytâni), ve men yettebi’ hutuvâtiş şeytâni fe innehu ye’muru bil fahşâi vel munker(munkeri) ve lev lâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu mâ zekâ minkum min ehadin ebeden ve lâkinnallâhe yuzekkî men yeşâu, vallâhu semî’un alîm(alîmun).
Ey âmenû olanlar, şeytanın adımlarına tâbî olmayın! Ve kim şeytanın adımlarına tâbî olursa o taktirde (şeytanın adımlarına uyduğu taktirde) muhakkak ki o (şeytan), fuhşu (her çeşit kötülüğü) ve münkeri (inkârı ve Allah’ın yasak ettiklerini) emreder. Ve eğer Allah’ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı (nefsinizin kalbine yerleşmeseydi), içinizden hiçbiri ebediyyen nefsini tezkiye edemezdi. Lâkin Allah, dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ve Allah, Sem’î’dir (en iyi işitendir) Alîm’dir (en iyi bilendir).
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için tek fırkanın içinde değildir, mü'minlerin arasında değildir, küfürdedir. Şirk tek başına bir olaydır. Ama putlara tapanlar da hevalarını kendilerine ilâh edinenler de şirktedir. Allahû Tealâ Kur'ân-ı Kerim'le sarsılmaz bir kale ortaya koymuş. Bütün açıklamalarını yapmış ve iblis asırlar boyunca insanları Kur'ân denilen o büyük hakikatin dışına taşımaya çalışmış ve başarmış. Öyle bir başarıya ulaşmış ki, aradan geçen yüzyılların sonunda insanlar Kur'ân'ın temel faktörlerini tamamen unutmuşlar. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı gizli şirktedir, çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
close tefsir menu

ANKEBÛT Suresi Tefsiri

ANKEBÛT Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.