Sure sec
ANKEBÛT-36 Tefsiri

ANKEBÛT Suresi 36. Ayet-i Kerime Tefsiri

ANKEBÛT-36 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ diyor ki: 51/ZÂRİYÂT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni. Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım. Allah'a kul ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ANKEBÛT Suresi Âyet - 36 Tefsiri

 

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Ve ilâ medyene ehâhum şuayben fe kâle yâ kavmi’budûllâhe vercûl yevmel âhıra ve lâ ta’sev fîl ardı mufsidîn(mufsidîne).

Ve Medyen (halkına), onların kardeşi Şuayb’ı (gönderdik). O zaman onlara: "Ey kavmim! Allah’a kul olun ve ahiret gününü (Allah’a ulaşma gününü) dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin (Allah’a ulaşmaya mani olmayın)." dedi.

1.ve ilâ medyene: ve Medyen'e
2.ehâ-hum: onların kardeşi
3.şuayben: Şuayb
4.fe: o zaman
5.kâle: dedi
6.: ey
7.kavmi: kavmim
8.a'budûllâhe (a'budû allâhe): Allah'a kul olun
9.vercû (ve ircû): ve dileyin
10.el yevme el âhıre: ahiret günü (Allah'a ulaşma günü)
11.ve lâ ta'sev: ve azgınlık etmeyin
12.fî el ardı: yeryüzünde
13.mufsidîne: fesat çıkaranlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ diyor ki:

51/ZÂRİYÂT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni.
Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.


Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an taguta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur:

39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ibâdi.
Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
Sahâbe, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman hem cennet hem de dünya müjdesini kazanmışlar. Bu 1. kulluktur, âmenûlar kulluğu. Allah'ın İlâhî İradesi artık o kişi üzerinde hükümrandır. O kişinin ruhunu Allah mutlaka Kendisine ulaştıracaktır. Bunun için gerekli olan herşeyi Allah gerçekleştirecektir.

Kişi Allah'tan aldığı 12 ihsanla mürşidine ulaşacaktır, tâbiiyetini gerçekleştirecektir, 2. kulluğa yani kişiyi kul yapan tâbiiyet kulluğuna ulaşacaktır. Nefs tezkiyesi başlayacaktır, ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır ve ruhu 21 ve 22. basamaklarda Allah'a ulaşacak, Allah'ın Zat'ında yok olacaktır. 3. kulluk, evvablar kulluğudur ve kişi Allah'ın Zat'ına ruhunu gönderip sevap alacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir, muhsinler kulluğu. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir ve nefsinin kalbi halis olacaktır; ulûl'elbab kulluğu, ardından irşad olunca irşad kulluğunu yaşayacaktır. Daha sonra ise iradesini de Allah'a teslim edip irşad makamına tayin edilecektir. Başkalarını irşad etmekle görevlendirilecektir. Bir evvelki kademeye kadar kendisi irşad edilen, irşad olan kişi, 28. basamağın 5. kademesinden itibaren başkalarını irşad etmeye başlayacaktır.

Allah'a kul olmak, böylece 7 safhadan oluşan bir müessesedir.

Müfsid, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanların genel ismidir. Fesat iki şekilde söz konusudur.
  1. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak ve neticede Allah'a ulaşmalarına mani olmak.
  2. Yeryüzünde kargaşalık çıkarmak, lüzûmsuz yere kan dökülmesine sebebiyet vermek, inananların ayrı ayrı gruplar olarak birbirine saldırması. İnananların inanmalarına rağmen birbirlerine düşman olup, kan dökmesi de fesattır. Ama Allah'a göre fesadın muhtevası Ra'd-25'te buyrulduğu gibidir:

    13/RA'D-25: Vellezîne yankudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıhi ve yaktaûne mâ emerallâhu bihi en yûsale ve yufsidûne fîl ardı ulâike lehumul la’netu ve lehum sûud dâr(dâri).
    Onlar, misaklerinden sonra (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ın ahdini bozarlar (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim etmezler). Ve Allah’ın, O’na (Allah’a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler (ruhlarını Allah’a ulaştırmazlar). Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar (başka insanların da Sıratı Mustakîm’e ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar). Lânet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü (cehennem) onlar içindir.
close tefsir menu

ANKEBÛT Suresi Tefsiri

ANKEBÛT Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.