Sure sec
ANKEBÛT-27 Tefsiri

ANKEBÛT Suresi 27. Ayet-i Kerime Tefsiri

ANKEBÛT-27 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Hz. Lut'un iki oğlundan (Hz. İshak ve Hz. Yâkub) bahsediyor. Soyundan peygamber olanların hepsi elbette kitaplarla teçhiz edildi. Çünkü Allahû Tealâ nebîlerine kitap verdiğini ifade ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ANKEBÛT Suresi Âyet - 27 Tefsiri

 

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

Ve vehebnâ lehû ishâka ve ya’kûbe ve cealnâ fî zurriyyetihin nubuvvete vel kitâbe, ve âteynâhu ecrehu fîd dunyâ, ve innehu fîl âhırati le mines sâlihîn(sâlihîne).

Ve Biz O’na İshak’ı, Yâkub’u vehbî olarak verdik. O’nun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada O’nun ücretini verdik. O, ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır.

1.ve: ve
2.vehebnâ: biz hibe ettik, armağan ettik, hediye ettik
3.lehu: ona
4.ishâka: İshak
5.ve ya'kûbe: ve Yâkub
6.ve: ve
7.cealnâ: biz kıldık, yaptık
8.: içinde
9.zurriyyeti-hi: onun zürriyeti
10.en nubuvvete: nebîlik, peygamberlik
11.ve el kitâbe,: ve kitap
12.ve âteynâ-hu: ve biz ona verdik
13.ecre-hu: onun ecrini
14.fî ed dunyâ,: dünyada
15.ve inne-hu: ve muhakkak ki o
16.fî el âhıreti: ahirette
17.le: mutlaka
18.min: den
19.es sâlihîne: salihler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Hz. Lut'un iki oğlundan (Hz. İshak ve Hz. Yâkub) bahsediyor. Soyundan peygamber olanların hepsi elbette kitaplarla teçhiz edildi. Çünkü Allahû Tealâ nebîlerine kitap verdiğini ifade ediyor:

3/ÂLİ İMRÂN-81: Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tansurunnehu, kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn(şâhidîne).
Ve Allah, nebilerden, “Size kitap ve hikmet verdim. Sonra size, beraberinizde olanı (Allah'ın size verdiği kitapları) tasdik eden bir Resûl geldiği zaman, O'na mutlaka îmân edeceksiniz ve O'na mutlaka yardım edeceksiniz” diye misak aldığı zaman, “İkrar ettiniz mi (kabul ettiniz mi?) ve bu ağır (ahdimi) üzerinize aldınız mı?” diye buyurdu. (Onlar da): “İkrar ettik (kabul ettik)” dediler. (Allahû Teâlâ): “Öyleyse şahit olun ve Ben sizinle beraber şahitlerdenim.” buyurdu.
Öyleyse şeriat kitapları nebîlere verilmiştir. O nebîlerin arasında Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in de olduğu kesindir. Allahû Tealâ diyor ki:

33/AHZÂB-7: Ve iz ehaznâ minen nebîyyîne mîsâkahum ve minke ve min nûhın ve ibrâhîme ve mûsâ ve îsâbni meryeme ve ehaznâ minhum mîsâkan galîzâ(galîzan).
O zaman ki; Biz, nebîlerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hz. Nuh’tan ve Hz. İbrâhîm’den ve Hz. Musa’dan ve Meryemoğlu Hz. İsa’dan ve onlardan ağır bir misak aldık.
Misak alınanların arasında Peygamber Efendimiz (S.A.V) de vardır. Ve son Nebî olan Peygamber Efendimiz (S.A.V) de kendilerine hitap edilenlerin arasında olduğuna göre ve Allahû Tealâ Âli İmrân-81'de “Ey nebîler, sizlerden sonra gelecek bir resûlümüz!” buyurduğuna göre Peygamber Efendimiz (S.A.V)'den sonra gelecek bir resûl söz konusudur.
close tefsir menu

ANKEBÛT Suresi Tefsiri

ANKEBÛT Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.