Sure sec
ANKEBÛT-25 Tefsiri

ANKEBÛT Suresi 25. Ayet-i Kerime Tefsiri

ANKEBÛT-25 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Şirk, açık şirk ve gizli şirk olmak üzere iki çeşittir. İnsanların açık bir şekilde putlara tapıyor olması açık şirktir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da şirktedir. Allahû Tealâ Rûm Suresinin 3...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ANKEBÛT Suresi Âyet - 25 Tefsiri

 

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

Ve kâle innemâttehaztum min dûnillâhi evsânen meveddete beynikum fîl hayâtid dunyâ, summe yevmel kıyâmeti yekfuru ba’dukum bi ba’dın ve yel’anu ba’dukum ba’dan ve me’vâkumun nâru ve mâ lekum min nâsırîn(nâsırîne).

Ve (İbrâhîm A.S): “Muhakkak ki siz, dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah’tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyâmet günü, bir kısmınız bir kısmınızı inkâr edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lânetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur.” dedi.

1.ve: ve
2.kâle: dedi
3.inne: muhakkak ki
4.: olmadı, değil
5.ittehaztum: siz edindiniz
6.min dûni: dan başka
7.allâhi: Allah
8.evsânen: putlar
9.meveddete: sevgi, muhabbet
10.beyni-kum: siz aranızda
11.: içinde
12.el hayâti ed dunyâ: dünya hayatı
13.summe: sonra
14.yevme el kıyâmeti: kıyâmet günü
15.yekfuru: inkâr edecek
16.ba'du-kum: sizin bir kısmınız, bazınız
17.bi ba'dın: bir kısmını, bazısını
18.ve: ve
19.yel'anu: lânet edecek
20.ba'du-kum: sizin bir kısmınız, bazınız
21.ba'dan: bir kısmı, bazısı
22.ve me'vâ-kum: ve sizin dönüş yeriniz
23.en nâru: ateş
24.ve mâ lekum: ve sizin için yoktur
25.min: dan
26.nâsırîne: yardımcı
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Şirk, açık şirk ve gizli şirk olmak üzere iki çeşittir. İnsanların açık bir şekilde putlara tapıyor olması açık şirktir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da şirktedir.

Allahû Tealâ Rûm Suresinin 31 ve 32. âyetlerinde açık şirki söylüyor:

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
Bu âyetlere göre geri kalanlar (Allah'a ulaşmayı dilemeyenler) fırkalara ayrılmış olup, herbiri kendi elindekilerle oyalanan, gizli şirkte olanlardır. Bu âyette Allahû Tealâ açık şirkten bahsetmektedir.

Hz. İbrâhîm'in kavmi putlara tapıyordu.

Onlar kıyâmet günü birbirlerini inkâr edecek ve lânetleyeceklerdir. Hepsinin gideceği yer cehennemdir.
close tefsir menu

ANKEBÛT Suresi Tefsiri

ANKEBÛT Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.