Sure sec
ÂLİ İMRÂN-92 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 92. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-92 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İnsanın sevmediği, kendisi için kıymetli olmayan, zaten atacağı bir şeyi başkasına vererek infâk etmesi, Allah'ın katında bir kıymet ifade etmez. Bu, göz boyamaktır. Bozulmuş yemeği, yemeyeceğiniz...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 92 Tefsiri

 

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Len tenâlûl birre hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn(tuhibbûne), ve mâ tunfikû min şey’in fe innallâhe bihî alîm(alîmun).

Sevdiğiniz şeylerden infâk etmedikçe (Allah için vermedikçe), asla Birr'e nail olamazsınız. (Allah'ın size verdiklerinden, Allah için) bir şey infâk ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir.

1.len tenâlû: nail olamazsınız, erişemezsiniz
2.el birre: birr (üst seviyede zekat)
3.hattâ tunfikû: infak edinceye kadar, infak etmedikçe
4.mim-mâ tuhibbûne: sevdiğiniz şeylerden
5.ve mâ tunfikû: ve infak ettiğiniz şey
6.min şey'in: bir şeyden
7.fe inne allâhe: o zaman, muhakkak ki Allah
8.bi-hî alîmun: onu en iyi bilen
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsanın sevmediği, kendisi için kıymetli olmayan, zaten atacağı bir şeyi başkasına vererek infâk etmesi, Allah'ın katında bir kıymet ifade etmez. Bu, göz boyamaktır. Bozulmuş yemeği, yemeyeceğiniz için başkasına veriyorsanız, bunun Allah katında hiçbir değeri yoktur, hatta size negatif dereceler yazılması da mutlaka gerekir. Yemek zehirli olabilir.

Sevdiğiniz şeylerden infâk edeceksiniz. Para, sevdiğiniz bir yemek, bir meyve ve karşınızdakinin kıymet verdiği bir şeyi verince ebrar olursunuz. O zaman Allahû Tealâ onu birr'e kabul eder.

Birr, sadece zekât vermek değildir, kazanılan paradan hastalara, yolda kalmış olan yolculara, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yetimlere, esirlere, kölelere, ihtiyaç sahiplerine vermekle mükellefsiniz. 7 grup insana bu parayı vermekle mükellefsiniz. O zaman birr'e nail olursunuz. Bakara Suresinin 177. âyetinde yaptığı bu açıklamaya paralel bir hüküm getiriyor burada:

2/BAKARA-177: Leysel birre en tuvellû vucûhekum kıbelel maşrıkı vel magrıbi ve lâkinnel birre men âmene billâhi vel yevmil âhırı vel melâiketi vel kitâbi ven nebiyyîn(nebiyyîne), ve âtel mâle alâ hubbihî zevil kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîne vebnes sebîli, ves sâilîne ve fîr rıkâb(rıkâbi), ve ekâmes salâte ve âtez zekât(zekâte), vel mûfûne bi ahdihim izâ âhed(âhedû), ves sâbirîne fîl be’sâi ved darrâi ve hînel be’si ulâikellezîne sadakû, ve ulâike humul muttekûn(muttekûne).
Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz (hakiki îmânı yansıtan) BİRR (ebrar kılacak davranış biçimi) değildir. Lâkin birr, kişinin, Allah’a, yevm’il âhire (Allah’a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe) meleklere, Kitab’a ve peygamberlere îmân etmesi ve sevdiği maldan, akrabalara (yakınlık sahiplerine) yetimlere, miskinlere (çalışamaz durumda olan ihtiyarlara), yolda kalmış yolculara, isteyen (muhtaçlara), köle ve (kurtulmaları için) esirlere vermesi ve namazı kılması, zekâtı vermesidir. Ve (Allah’a ve insanlara) ahd verdikleri zaman ahdlerine vefa edenler (yerine getirenler), zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttekilerdir (takva sahibi olanlardır).
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.