Sure sec
ÂLİ İMRÂN-91 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 91. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-91 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bir insan mürşidine ulaşınca hak mü'min olur. Allahû Tealâ kişinin kalbinde bulunan küfür kelimesinin yerine îmân kelimesini yazar. Mü'min, îmân kelimesinin; kâfir, küfür kelimesinin sahibidir. He...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 91 Tefsiri

 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun fe len yukbele min ehadihim mil’ul ardı zeheben ve leviftedâ bih(bihî), ulâike lehum azâbun elîmun ve mâ lehum min nâsırîn(nâsırîne).

Muhakkak ki, inkâr edip, kâfîr olarak ölenlerin hiç birinden, yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar, onlar için "elim azap" vardır. Ve onlar için bir yardımcı yoktur.

1.inne ellezîne: muhakkak ki onlar
2.keferû: inkâr ettiler
3.ve mâtû: ve öldüler
4.ve hum: ve onlar
5.kuffârun: kâfir olarak
6.fe len yukbele: artık asla kabul olunmaz
7.min ehadi-him: onların birinden, hiç birinden
8.mil'u el ardı: yeryüzü dolusu
9.zeheben: altın
10.ve lev iftedâ bi-hî: ve onu fidye olarak verse
11.ulâike: işte onlar
12.lehum: onlar için vardır
13.azâbun elîmun: elim, acı azap
14.ve mâ lehum: ve onlar için yoktur
15.min nâsırîne: (yardımcılardan), yardımcı
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bir insan mürşidine ulaşınca hak mü'min olur. Allahû Tealâ kişinin kalbinde bulunan küfür kelimesinin yerine îmân kelimesini yazar.

Mü'min, îmân kelimesinin; kâfir, küfür kelimesinin sahibidir. Herkes nefsinin kalbinde küfür kelimesiyle doğar. Doğuştan itibaren bu sebeple herkes dalâlettedir. Peygamberler bile bunun dışında değillerdir. Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘e mürşidini göndermiş. Cebrail (a.s), Nur Mağarası'nda Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘e görünüyor ve O'nu kucaklıyor. Cebrail (a.s)‘dan Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘e cezbe ulaşıyor. Mürşidine ulaştığı zaman Allahû Tealâ kalbindeki küfür kelimesini alıyor, yerine îmân kelimesini yazıyor.

Allah'a ulaşmayı dileyen birisi, Allah'tan 12 ihsanı aldıktan sonra mürşidine ulaşır, kalbine îmân yazılır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, 12 ihsan almamıştır. Ve Allahû Tealâ böyle olan hiç kimsenin kalbinin mührünü açmaz, kalbinin içine îmânı yazmaz. O kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, maksadı Allah'a ulaşmak değil; mürşide ulaşıp cenneti elde etmektir.

Yardımcı mürşiddir. Kâfir olarak ölen kimse, o yardımcıya ulaşmadan ölmüş birisidir. Kişi Allahû Tealâ'ya ulaşmayı dilemiş olsaydı, Allah mutlaka ona 12 ihsan verecekti, onu mutlaka Allah mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka mürşidine ulaştığı zaman îmân kelimesini yazacaktı ama ona bu konuda yardımcı olacak olan kişi yok. Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilememiş, Allahû Tealâ onun başının üzerine yardımcının yani devrin imamının ruhunu göndermemiştir. Devrin imamının ruhu nasıl bir yardımcıdır? Sualin cevabı Mucâdele Suresinin 22. âyet-i kerimesindedir:

58/MUCÂDELE-22: Lâ tecidu kavmen yu’minûne billâhi vel yevmil âhiri yuvâddûne men hâddallâhe ve resûlehu ve lev kânû âbâehum ve ebnâehum ve ihvânehum ev aşîratehum, ulâike ketebe fî kulûbihimul îmâne ve eyyedehum bi rûhin minhu, ve yudhıluhum cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ, radıyallâhu anhum ve radû anhu, ulâike hizbullâh(hizbullâhi), e lâ inne hizballâhi humul muflihûn(muflihûne).
Allah’a ve ahiret gününe (ölmeden önce Allah’a ulaşmaya) îmân eden bir kavmi, Allah’a ve O’nun Resûl’üne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki, (Allah) onların kalplerinin içine îmânı yazdı. Ve onları, Kendinden bir ruh ile destekledi (orada eğitilmiş olan, devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir). Ve onları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah, onlardan razı oldu. Ve onlar da O’ndan (Allah’tan) razı oldular. İşte onlar, Allah’ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah’ın taraftarları, onlar, felâha erenler değil mi?
Bir insan mürşidin önünde tövbe ederse, Allahû Tealâ onun başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir (Mu'min-15). Ve kişinin kalbinin içine îmân kelimesini yazar. İşte o zaman kişi, hak mü'min olur:

8/ENFÂL-4: Ulâike humul mu’minûne hakkâ(hakkan), lehum deracâtun inde rabbihim ve magfiratun ve rızkun kerîm(kerîmun).
İşte onlar gerçek mü’minlerdir. Onların Rab’lerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi) vardır ve kerim bir rızık vardır.
78/NEBE-38: Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
O gün, ruh (devrin imamının ruhu) ve (arşı tutan) melekler, saf saf hazır bulunurlar. Rahmân’ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve (izin verilen) sadece sevap söylemiştir.
40/MU'MİN-15: Rafîud deracâti zûl arş(arşi), yulkır rûha min emrihî alâ men yeşâu min ıbâdihî li yunzira yevmet telâk(telâkı).
Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından (Kendisine ulaştırmayı) dilediği kişinin (Allah’a ulaşmayı dilediği için Allah’ın da Kendisine ulaştırmak istediği kişinin) üzerine (başının üzerine) Allah’a ulaşma gününün geldiğini (o kişinin ruhuna) ihtar etmek için, emrinden (Allah’ın emrini tebliğ edecek) bir ruh (devrin imamının ruhunu) ulaştırır.
12 ihsan almamış olan kişinin kalbi buna müsait değildir, çünkü mühürlüdür. Onlar devrin imamına ulaşsalar, onun önünde diz çöküp tövbe etseler netice değişmez. Onlar mü'min olamazlar. Çünkü Allahû Tealâ başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndermez, göndermeyince hiçbir zaman îmân yazılmaz. O kişi tövbe merasimini yaparken, kendisine izin verilen 2 kişi konuşur (mürşid ve Allah'a ulaşmayı dileyen mürid). 7 şahidin huzurunda herkes müridin kalbine bakar. Allah'a ulaşma talebi varsa devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. O, onun için bir yardımcıdır. Ayrıca kalbine bakanlar, göğsünden kalbine yol açılıp açılmadığını, kalbinin kapısının Allah'a çevrilip çevrilmediğini, kalpteki ekinnet yerine ihbat getirilip getirilmediğini görenlerdir. Allah'ın Rahîm esması kişinin üzerinde tecellideyse, ancak o zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve kişinin kalbinin içine îmân yazılır, kişi hak mü'min olur. Kişi mü'min olmadan bir mürşide tâbî olmuşsa, hiçbir şey olmaz. O kişinin kalbindeki küfür kelimesi aynen durur, başının üzerine devrin imamının ruhu hiçbir zaman gelmez ve kişi hiçbir zaman hak mü'min olamaz.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.