Sure sec
ÂLİ İMRÂN-84 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 84. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-84 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bütün peygamberler, Allahû Tealâ'nın peygamberi olduğu için değerlidir, bütün bu peygamberleri birbirlerinden ayırt etmeyiz. Bu âyet-i kerimedeki teslim Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile beraber sah...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 84 Tefsiri

 

قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâtı ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ ven nebiyyûne min rabbihim, lâ nuferriku beyne ehadin minhum, ve nahnu lehu muslimûn(muslimûne).

“Allah'a ve bize indirilene ve İbrâhîm (A.S)'a, İsmâil (A.S)'a, İshâk (A.S)'a, Yâkub (A.S)'a ve Yâkub oğulları’na indirilenlere, Hz. Mûsâ'ya ve Hz. Îsâ'ya ve nebilere Rab'leri tarafından verilenlere îmân ettik. Onların arasından birini (diğerlerinden) ayırdetmeyiz. Ve biz O'na (Allah'a) teslim olanlarız.” de.

1.kul: de, söyle
2.âmennâ: biz îmân ettik
3.bi allâhi: Allah'a
4.ve mâ unzile: ve indirilen şeye
5.aleynâ: bize
6.ve mâ unzile: ve indirilen şeye
7.alâ ibrâhîme: İbrâhîm (A.S)'a
8.ve ismâîle: ve İsmâil (A.S)'a
9.ve ishâka: ve İshâk (A.S)'a
10.ve ya'kûbe: ve Yâkub (A.S)'a
11.ve el esbâtı: ve Yâkupoğulları'na
12.ve mâ ûtiye: ve verilen şeye
13.mûsâ: Hz. Mûsâ
14.ve îsâ: ve Hz. Îsâ
15.ve en nebiyyûne: ve nebiler, peygamberler
16.min rabbi-him: Rab'lerinden
17.lâ nuferriku: ayırdetmeyiz
18.beyne ehadin: aralarından birini
19.min-hum: onlardan
20.ve nahnu: ve biz
21.lehu: ona
22.muslimûne: teslim olanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bütün peygamberler, Allahû Tealâ'nın peygamberi olduğu için değerlidir, bütün bu peygamberleri birbirlerinden ayırt etmeyiz. Bu âyet-i kerimedeki teslim Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile beraber sahâbeyi içine alıyor. Yani ruhun da vechin de nefsin de iradenin de teslimi burada kesindir. Buradaki teslim 7 kademedeki bir teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve nihayet iradenin teslimi, 7. kademede 4. teslim. Olanların hepsi Hakk'ul yakîn kademesine ermişler, Rab'lerini görmüşler. Yûsuf Suresinin 108. âyet-i kerimesi bu âyetle beraber bunu kesinleştiriyor:

12/YÛSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilâllâhi alâ basîratin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”
Bir başka açıdan Nisâ Suresinin 69. âyet-i kerimesine atıf var:

4/NİSÂ-69: Ve men yutiıllâhe ver resûle fe ulâike meallezîne en’amellâhu aleyhim minen nebiyyîne ves sıddîkîne veş şuhedâi ves sâlihîn(sâlihîne), ve hasune ulâike rafîkâ(rafîkan).
Ve kim, Allah'a ve Resûl'e itaat ederse, o taktirde işte onlar, Allah'ın kendilerine ni'met verdiği nebîlerle (peygamberlerle) ve sıddîklerle ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır.
Peygamberlerin cennetine girebilenler, sadece 5., 6., ve 7. salâh kademesini, felâh mertebesini elde edenlerdir, Allah'ı görenlerdir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile beraber aynı cennete girecek olanların bir panoraması çizilmiş.

Burada sahâbenin teslimi de onları salâh mertebesine çıkaran, irşada memur ve mezun kılınmalarını temin edecek olan irade bağlanmasını da, irade ref'inide içine alan, Hakk'ul yakîn kademesinde bir teslim söz konusudur. Yani sahâbe 7 safhalık bir İslâm hayatı yaşamışlar:
  1. Allah'a ulaşmayı dilemek
  2. Mürşide ulaşmak
  3. Ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi
  4. Fizik vücudun Allah'a teslimi
  5. Daimi zikir ve nefsin Allah'a teslimi ile zemin katın ve yer katlarının sırlarına ehil olmak
  6. İhlâs makamında gök katlarının sırlarına ehil olmak
  7. Allah'a iradeyi de teslim etmek, peygamberlerle, sıddîklerle ve şehitlerle beraber haşredilmek.
Son mertebe Allah'ın emri değil, kişisel dileğe bağlıdır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.