Sure sec
ÂLİ İMRÂN-80 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 80. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-80 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ şirki emretmez. Peygamberler de resûller de Allah'la insan arasında ve beraberce ibadet etmek, Allah'ı tek kılmak, Allah'a şirk koşulmasını önlemek için birer vasıtadırlar. Bütün peyg...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 80 Tefsiri

 

وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

Ve lâ ye’murekum en tettehizûl melâikete ven nebiyyîne erbâbâ(erbâben), e ye’murukum bil kufri ba’de iz entum muslimûn(muslimûne).

Ve size: "Melekleri ve peygamberleri Rab'ler edinin!" diye emretmez. Siz, müslüman olduktan (teslim olduktan) sonra size küfrü emreder mi?

1.ve lâ ye'mure-kum: ve size emretmez
2.en tettehizû: edinmenizi
3.el melâikete: melekleri
4.ve en nebiyyîne: ve peygamberleri
5.erbâben: rab'ler, tanrılar
6.e ye'muru-kum: size emreder mi
7.bi el kufri: küfrü, inkârı
8.ba'de: sonra
9.iz entum: siz ... olduğunuz zaman
10.muslimûne: müslümanlar, Allah'a teslim olanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ şirki emretmez. Peygamberler de resûller de Allah'la insan arasında ve beraberce ibadet etmek, Allah'ı tek kılmak, Allah'a şirk koşulmasını önlemek için birer vasıtadırlar. Bütün peygamberler (nebîler), bütün resûller, bütün evliyalar bu hedefe yönelik olarak vardırlar. İnsanlarla imamı olarak hep beraber Allah'a tapmak, Allah'a ibadet etmek, Allah'ı yegâne Rab edinmek için. Allah'ın emri bu kadar açık ve kesinken zamanımızda birtakım dîn adamları, Allah'ın evliyalarının, Allah'ın mürşidlerinin ve zamanımızdaki resûllerinin kendilerini insanlara Rab gibi kabul ettirmek istediklerini ve Allah'a insanların şirk koşmasına sebep olduklarını söylüyorlar. Oysaki Allahû Tealâ insanların şirkten kurtulması için resûlleri varetmiştir:

45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
28/KASAS-50: Fe in lem yestecîbû leke fa’lem ennemâ yettebiûne ehvâehum, ve men edallu mimmenittebea hevâhu bi gayri huden minallâh(minallâhi), innallâhe lâ yehdil kavmez zâlimîn(zâlimîne).
Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse (senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa), bil ki onlar heveslerine tâbîdirler. Allah’tan bir hidayetçi olmaksızın (hidayetçiye değil de) kendi heveslerine tâbî olandan daha çok dalâlette kim vardır? Muhakkak ki Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez.
Bu insanlar nefslerinin hevasına her tâbî oldukları zaman hevalarını kendilerine ilâh ediniyorlar. Allahû Tealâ'nın indinde insanlar ya gizli ya da açık şirktedirler. Açık şirkte olanlar kendilerine putlar yapan, o putlara tapanlardır. Kim hangi olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirmişse nefsinin hevasına, afetlerine tâbî olmuştur. Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş, nefsinin afetini oraya oturtmuştur, Allah'ın emrine değil, nefsinin emrine itaat etmektedir.İşte bu gizli bir şirktir ve bu şirkten kurtulmanın yegâne yolu Allaha ulaşmayı dilemektir. O andan itibaren artık onlar hidayet üzeredirler. Dalâlette değildir ve Câsiye Suresinin 23. âyet-i kerimesi gereğince de gizli şirkten kurtulmuşlardır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.