Sure sec
ÂLİ İMRÂN-53 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 53. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-53 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada dikkat edilmesi lâzımgelen husus bütün sahâbe ve bütün havarilerin Allah'ın Zat'ına şahit olduklarıdır. İşte bu âyette, "bizi şahitlerle beraber yaz" demeleri teslimlerini de zaten tamamlam...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 53 Tefsiri

 

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba’nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîn(şâhidîne).

Rabbimiz, Senin indirdiğin şeye inandık ve Resûl’e tâbî olduk, artık bizi şahitlerle beraber yaz.

1.rabbe-nâ: Rabbimiz
2.âmennâ: biz îmân ettik
3.bi mâ: şeye
4.enzelte: sen indirdin
5.ve itteba'nâ: ve biz tâbî olduk
6.resûle: resûl, elçi
7.fe uktubnâ: artık, bizi yaz
8.mea eş şâhidîne: şahit olanlarla birlikte, beraber
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada dikkat edilmesi lâzımgelen husus bütün sahâbe ve bütün havarilerin Allah'ın Zat'ına şahit olduklarıdır. İşte bu âyette, "bizi şahitlerle beraber yaz" demeleri teslimlerini de zaten tamamlamış olduklarını, hepsinin irşad mertebesine ulaştığını, Allah'ı gördüklerini, Hakk'ul yakîn'e ulaştıklarını ve Allah'ın Zat'ına şahit olduklarını ifade eder:

12/YÛSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilâllâhi alâ basîratin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”
Bütün sahâbe Allah'a davet ediyordu ama hepsi de Allah'ı görmüşlerdi. Yani Hakk'ul yakîn kademesindeydiler. Tevbe Suresinin 100. âyet-i kerimesi bütün sahâbenin mürşid olduğunu da kesinleştirmektedir:

9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ihsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
Sahâbe de Allah'a şahitti. Kalp gözleriyle O'nu görmüşlerdi ve havariler de hem Allah'a hem resûlüne şahitlerdi. Öyleyse Allah'ın katındaki bir şahadetin var olduğu, burada da bir defa daha ispat ediliyor. Sahâbe, Peygamber Efendimiz (S.A.V), havariyyun, Hz. İsa aynı şeyleri yaşamışlardır. Hepsi Allah'a ruhlarıyla, vechleriyle, nefsleriyle, iradeleriyle teslim olmuş, bu büyük hakikati yaşamışlardır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.