Sure sec
ÂLİ İMRÂN-51 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 51. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-51 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Yâsîn Suresinin 60 ve 61. âyetlerinde Allahû Tealâ buyuruyor ki: 36/YÂSÎN-60: E lem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun). Ey Âdemoğulları...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 51 Tefsiri

 

إِنَّ اللّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

İnnallâhe rabbî ve rabbikum fa’budûh(fa’budûhu), hâzâ sırâtun mustakîm(mustakîmun).

Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim ve sizin de Rabbiniz'dir. O halde O'na kul olun. (İşte) bu “Sırâtı Mustakîm'dir (Allah'a ulaştıran yoldur).”

1.inne allâhe: muhakkak ki Allah
2.rabbî: benim Rabbim
3.ve rabbu-kum: ve sizin Rabbiniz
4.fa'budû-hu: o halde O'na kul olun
5.hâzâ: bu
6.sırâtun mustakîmun: Allah'a ulaştıran yol
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Yâsîn Suresinin 60 ve 61. âyetlerinde Allahû Tealâ buyuruyor ki:

36/YÂSÎN-60: E lem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun).
Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.
36/YÂSÎN-61: Ve eni’budûnî, hâzâ sırâtun mustakîm(mustakîmun).
Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.
Kur'ân-ı Kerim'de üç tane Sıratı Mustakîm vardır. Birincisi ruhun Sıratı Mustakîmidir. İki yatay, iki dikey dört tane sebîlden oluşur. Tâbî olduğunuz yerden ana dergâha kadar giden birinci sebîl, yeryüzünün sathına paralel bir yoldur. İkincisi, ana dergâhtan yedinci kata ulaştıran Tarîki Mustakîm, dikey yoldur. Üçüncüsü, yedinci katın yedi tane âlemini sağdan sola doğru aşan ikinci yatay yoldur. Dördüncü olan sebîl Sıdretül Münteha'dan Allah'a doğru bir dikey yoldur. Allah'ın Zat'ına ulaştırır. Allah'ın Zat'ında yok olur. Ruhun Sıratı Mustakîmi burada biter. Bu fizik bir Sıratı Mustakîm'dir. Burada yükselme vardır. Allah'a doğru ruh yükselir. En sonunda sonsuz kilometreleri katederek Allah'a ulaşır.

Fizik vücudun Sıratı Mustakîmi ise mürşide ulaşıldığı andan itibaren ba?lar. Ama bir yol takip edilmez. Hayalî bir yoldur, mesafe katedilmez. Kemâl derecelerinde ilerlenir. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yapıldıkça nefsin kalbinde nurlar toplandıkça (birinci %7 Nefs-i Emmare, ikinci %7 Nefs-i Levvame, üçüncü %7 Nefs-i Mülhime, dördüncü %7 Nefs-i Mutmainne, beşinci %7 Nefs-i Radiye, altıncı %7 Nefs-i Mardiyye ve yedinci %7 Nefs-i Tezkiye de olmak üzere, yedi tane kademede %7 nur birikimi, huşûda kazanılan %2 ile beraber toplamda %51 nur birikimini nefsin kalbinde oluşturur.) ruh Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirir. Bu yolculuk, ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Nefsin kalbinde de %51 temizlik olmuştur. Şeytanın tesir edebileceği alanların %51'i yok olmuştur.

(Başlangıçta şeytan nefsin kalbinin %100'üne tesir edebiliyordu. Yani siz o noktada şeytanın kuluydunuz. O her zaman nefsin kalbine tesir etmek imkânının sahibiydi, tabii siz ona o müsaadeyi verdiğiniz sürece. Yoksa siz istemediğiniz taktirde şeytanın size tesir etmesi, üzerinizde bir sultası, bir emretme gücü hiçbir zaman mümkün değildir.)

Nefs tezkiyesinde, fenâ, beka, zühd ve muhsinler makamında nefsin kalbinin %91'i Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücudun Sıratı Mustakîmi biter. Fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %9'a düşmüştür. Karanlıkların %91'i gitmiş, yerine Allah'ın fazılları gelip yerleşmiştir. Allah'a nefs %91, fizik vücut %100 itaat edecektir. Fizik vücut şeytanın kulu iken Allah'ın gerçek bir kulu haline gelmiştir.

Aynı anda başlayan nefsin Sıratı Mustakîm'i de daimî zikre başlayıp nefsin kalbi %100 nurlardan ibaret olduğu zaman tamamlanır. Kemâl derecelerinde nefs de sona ulaşmıştır. Artık Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili, hiçbir şekilde işlemeyen bir nefs vardır. %100 şeytanın hegemonyasından kurtulmuştur. Ruh var olduğundan itibaren yalnız Allah'ın emirlerine itaat eder. Fizik vücut da başlangıçta %100 şeytanın telkinlerine açık iken ve onun taleplerinin çoğunu yerine getiriyorken Allah'a teslim olduğu andan itibaren şeytanın taleplerinin hiçbirisini yerine getirmesi mümkün değildir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.