Sure sec
ÂLİ İMRÂN-50 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 50. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-50 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hz. İsa, Tevrat'ı tasdik etmekle vazifeli kılınmaktadır. Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i de kendisinden evvel inen Tevrat'ı ve İncil'i tasdik etmekle vazifeli kılmıştır. Her peygamber ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 50 Tefsiri

 

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ

Ve musaddikan limâ beyne yedeyye minet tevrâti ve li uhılle lekum ba’dallezî hurrime aleykum ve ci’tukum bi âyetin min rabbikum fettekûllâhe ve etîûn(etîûni).

Ve önümde bulunan Tevrat’tan (olan âyetleri) tasdik edici olarak, ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helâl kılmak için, Rabbiniz'den size âyet getirdim. Allah’a karşı takva sahibi olunuz. Ve bana itaat ediniz.

1.ve musaddikan: ve tastik edici olan, tastik eden
2.li-mâ: şeyi, şeyleri
3.beyne yedeyye: ellerim arasında, önümde
4.min et tevrâti: Tevrat'tan
5.ve li uhılle lekum: ve size helâl kılmak için
6.ba'da ellezî: bazı şeyleri ki
7.hurrime: haram kılındı
8.aleykum: sizin üzerinize, size
9.ve ci'tu-kum bi: ve geldim, getirdim
10.âyetin: âyet, mucize, delil
11.min rabbi-kum: Rabbiniz'den
12.fe ittekû allâhe: artık Allah'a karşı takva sahibi olun
13.ve etîû-ni: ve bana itaat ediniz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hz. İsa, Tevrat'ı tasdik etmekle vazifeli kılınmaktadır. Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i de kendisinden evvel inen Tevrat'ı ve İncil'i tasdik etmekle vazifeli kılmıştır. Her peygamber kendisinden evvel gelenlerin doğruluğunu tasdik ederek işe başlamışlardır.

Hz. İsa çamurdan yapılmış kuşa üfürdüğünde gerçekten kuş canlanmıştır. Dikkat edilmelidir ki Hz. İsa her seferinde "Allah'ın izniyle" demektedir. peygamberlerin gerçekleştirdiği fizikötesi olaylara mucize denilir. Her seferinde Allah yapar ama peygamberler yapmış görünür.Peygamber olmayan Allah'ın velîlerinin yaptığı fizikötesi olaylar da keramettir. Kerameti yapanların, insanlar olduğu görülür ama gerçekleştiren gene Allah'tır.

Bilinmelidir ki, kim bir keramette bulunmuşsa; o keramet ona değil, Allah'a aittir. Peygamberlerden de her kim bir mucize oluşturmuşsa bu mucize de ona değil, Allah'a aittir.

Şeytanî yollarda iş yapanlar da bilirler ki fizikötesi olarak vücuda getirdiklerini zannettikleri herşey aslında şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Ama şeytan bunu onlara hissettirmemek için herşeyi yapar.

Bütün gücüyle vücuda gelen şeyin kişinin kendine ait olduğunu ona ispat etmeye çalışır. Maksadı onun kendisinde fizikötesi bir şeyler varoldu?unu zannetmesidir.

Şeytanın dostları, şeytan tarafından kandırılanlar, o fizikötesi şeyleri kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysaki herbirini yapan şeytandır. Üstelik onlara da bildirmez. Her seferinde onları aldatır. Kur'ân-ı Kerim'de, şeytanın yaptığı bu fizikötesi olaylara istidrac denmektedir.

Kim Allah'a dost olursa Allah da ona dost olur ama kim şeytana dost olursa şeytan ona dost olmaz. Onlar şeytana dost olurlar. Şeytan, her zaman ihanete hazırdır. Şeytan, sadece bir tek gaye taşır. Elinden gelse insanların hepsini cehenneme götürmek ve bütün insanları mutsuz kılmak.

Allah ise ister ki hepiniz şu dünyada mutlu olun, mutluluğu yaşayın, hepiniz Allah'ın cennetine girin. İşte aradaki küçücük fark. Birisi has düşmanınız, can düşmanınız ölümünüzü ister, huzursuz olmanızı ister. Kötülük adına ne varsa hepsini ister. Sizin bütün o kötülüklere duçar olmanızı, mutsuz olmanızı ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Ama Allah sizden sadece bu dünyada mutlu olmanızı ve ahirette mutlaka Allah'ın cennetinde olmanızı ister.

Allah'a takva sahibi olun diyor. Yani Allah'a ruhunuzu da vechinizi de nefsinizi de iradenizi de teslim edin. Bunları yapmanız için de bana tâbî olun, diyor.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) ne diyordu? Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbî olun ki Allah sizi daha çok sevsin.

Allahû Tealâ ne diyordu? Habibim sana itaat etmek Allah'a itaat etmek demektir.

7/A'RÂF-157: Ellezîne yettebiûner resûlen nebiyyel ummiyyellezî yecidûnehu mektûben indehum fît tevrâti vel incîli ye’muruhum bil ma’rûfi ve yenhâhum anil munkeri ve yuhıllu lehumut tayyibâti ve yuharrimu aleyhimul habâise ve yedau anhum ısrahum vel aglâlelletî kânet aleyhim, fellezîne âmenû bihî ve azzerûhu ve nasarûhu vettebeûn nûrellezî unzile meahu, ulâike humul muflihûn(muflihûne).
Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar. Onlara ma’ruf ile (irfanla) emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyib olanları (temiz ve güzel olan şeyleri), helâl kılar. Habis olanları (kötü ve pis şeyleri), onlara haram kılar. Ve onların, ağırlıklarını (günahlarını sevaba çevirip, günahlarının ağırlığını) kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, (ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zincir) kaldırır. Artık onlar, O’na îmân ettiler ve O’na saygı gösterdiler ve O’na yardım ettiler ve O’nunla beraber indirilen Nur’a (Kur’ân-ı Kerim’e) tâbî oldular. İşte onlar, onlar felâha (kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna) erenlerdir.
9/TEVBE-37: İnnemân nesîu ziyâdetun fîl kufri yudallu bihillezîne keferû yuhillûnehu âmen ve yuharrimûnehu âmen li yuvâtiû iddete mâ harramallâhu fe yuhillû mâ harramallâh(harramallâhu), zuyyine lehum sûu a'mâlihim, vallâhu lâ yehdîl kavmel kâfirîn(kâfirîne).
(Haram ayları) terketmek (ertelemek) ancak küfürde artıştır. Kâfirler onunla saptırılır. Allah’ın haram ettiği şeyin (haram ayların) adedinin (müddetinin) uyması için onu (tehir edilen, ertelenen ayı) bir yıl helâl sayarlar ve onu (tehir edilen, ertelenen ayı) bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah’ın haram ettiği şeyi helâl sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi (güzel gösterildi). Ve Allah, kâfir kavmi hidayete erdirmez.
Tâbiiyetin dizaynı içerisinde önce tâbî olmak sonra da tâbî olunana itaat etmek söz konusudur. Aslında tâbî olunan sadece bir görüntüdür ve tâbî olan, tâbî olunana değil, Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü tâbî olunan sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilir. Onun ötesinde bir yetkisi mevcut değildir. Allah'ın bütün resûlleri, peygamber olmayan resûlleri ve nebî olan resûlleri emirler vermişlerdir ama o emirlerin hepsi onların emirleri değil, Allah'ın emirleridir. Onlar sadece Allah'tan aldıklarını aksettiren birer aynadır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.