Sure sec
ÂLİ İMRÂN-41 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 41. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-41 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Zikir, Kur'ân-ı Kerim'deki ifadeyle en büyük ibadetdir. Allahû Tealâ buyuruyor ki: 29/ANKEBÛT-45: Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salâte, innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(mun...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 41 Tefsiri

 

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

Kâle rabbic’al lî âyeh(âyeten), kâle âyetuke ellâ tukellimen nâse selâsete eyyâmin illâ remzâ(remzan), vezkur rabbeke kesîran ve sebbih bil aşiyyi vel ibkâr(ibkâri).

(Zekeriyâ A.S): “Rabbim bana bir alâmet (işâret) kıl” dedi. (Allah): “Senin alâmetin üç gün insanlarla rumuzdan (işaretten) başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve O'nu, akşam ve sabah tesbih et.” buyurdu.

1.kâle: dedi
2.rabbi ic'al lî: Rabbim benim için kıl,ver
3.âyeten: bir delil, alâmet, işaret
4.kâle: dedi
5.âyetu-ke: senin delilin, alâmetin, işaretin
6.ellâ tukellime en nâse: insanlarla konuşmaman
7.selâsete eyyâmin: üç gün(ler)
8.illâ remzan: rumuzdan (işaretten) başka
9.ve uzkur rabbe-ke: ve Rabbini zikret
10.kesîran: çok
11.ve sebbih: ve tesbih et
12.bi el aşiyyi ve el ibkâri: akşam ve sabah
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Zikir, Kur'ân-ı Kerim'deki ifadeyle en büyük ibadetdir. Allahû Tealâ buyuruyor ki:

29/ANKEBÛT-45: Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salâte, innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne).
Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salâtı ikâme et (namazı kıl). Muhakkak ki salât (namaz), fuhuştan ve münkerden nehyeder (men eder). Ve Allah’ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir.
Zikir, Allah'ın ismini "Allah, Allah, Allah" diyerek ardarda tekrar etmektir. Zikir, Kur'ân-ı Kerim'de bütün insanlar üzerine Allahû Tealâ tarafından farz kılınmaktadır:

73/MUZZEMMİL-8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).
Ve Rabbinin İsmi'ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş.
Sadece zikir değil çok zikir (günün yarısından daha fazla zikir) de, daimî zikir de farzdır:

33/AHZÂB-41: Yâ eyyuhâllezîne âmenûzkurûllâhe zikran kesîrâ(kesîran).
Ey âmenû olanlar! Allah’ı çok zikirle (günün yarısından fazla) zikredin.
4/NİSÂ-103: Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte), innes salâte kânet alâl mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten).
Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken (yatarken), (devamlı) Allah'ı zikredin! Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman, namazı erkânıyla kılın. Muhakkak ki namaz, mü'minlerin üzerine, "vakitleri belirlenmiş bir farz" olmuştur.
Allahû Tealâ Zumer Suresinin 18. âyet-i kerimesinde bütün sahâbenin hidayete erdiğini, ulûl'elbab olduğunu, daimî zikrin sahibi olduğunu müjdelemektedir:

39/ZUMER-18: Ellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahsenehu, ulâikellezîne hedâhumullâhu ve ulâike hum ulûl elbâb(elbâbi).
Onlar, sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tâbî olurlar. İşte onlar, Allah’ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar; onlar ulûl’elbabtır (daimî zikrin sahipleri).
Günümüzde ise zikir ne 32 farzın ne de 54 farzın içinde mevcuttur. Hz. Zekeriyya'ya, Allah'ı hergün, günün yarısından daha çok zikretmesi emredilmektedir. Ayrıca Allahû Tealâ'nın tesbihten muradı gene Allahû Tealâ'dan bahsetmek, O'nunla ilgilenmek ve O'nun herşeyden münezzeh olduğunu kişinin iç dünyasına yerleştirmektir. O yegâne yaratıcı'dır. O'ndan başka herşey yaratılandır.

Allah yolunda hedef, ruhun da vechin de nefsin de iradenin de Allah'a teslimidir. Bu hedeflere ulaşmak hep zikir adı verilen bir müesseseyle tahakkuk eder. Bu zikri kişi yapmıyorsa hedefe hiçbir zaman varamaz. Ne ruhunu ne vechini ne nefsini ne de iradesini Allah'a teslim edebilir. Oysaki İslâm olmak demek Allah'a ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi teslim etmek demektir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.