Sure sec
ÂLİ İMRÂN-4 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 4. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-4 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ bütün insanları hidayete erdirmek için bir tasarımda bulunmuş ve neticesinde Furkân'ı indirmiştir. İndirilen bütün semavî kitapların özeti "huden" kelimesinin içinde gizlidir. "Huden"...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 4 Tefsiri

 

مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

Min kablu huden lin nâsi ve enzelel furkân(furkâne), innellezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd(şedîdun), vallâhu azîzun zuntikâm(zuntikâmin).

Daha önce insanlar için, hidayete erdirici olarak (Tevrat'ı ve İncil'i indirdi) ve (sonra da) Furkan'ı (Hak ile bâtılı ayıran Kur'ân’ı) indirdi. Muhakkak ki onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah Azîz'dir, intikam sahibidir (intikam alandır).

1.min kablu: önceden, daha önce
2.huden: hidayete erdiren, hidayete vesile olan, hidayete erdirici olarak
3.li en nâsi: insanlar için
4.ve enzele: ve indirdi
5.el furkâne: furkan, hakkı batıldan ayıran, Furkan (Kur'ân'ın diğer ismi)
6.inne ellezîne: muhakkak ki onlar
7.keferû: inkâr ettiler, örttüler
8.bi âyâti allâhi: Allah'ın âyetlerini
9.lehum: onlar için
10.azâbun şedîdun: şiddetli azap
11.ve allâhu: ve Allah
12.azîzun: aziz, üstün
13.zû intikâmin: intikam sahibi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ bütün insanları hidayete erdirmek için bir tasarımda bulunmuş ve neticesinde Furkân'ı indirmiştir. İndirilen bütün semavî kitapların özeti "huden" kelimesinin içinde gizlidir. "Huden" hidayete erdirici, hidayete erdirme vasfı olandır.

Allahû Tealâ, dört peygambere dört tane kitap vermiştir. Ama Kur'ân-ı Kerim'de Hz. İbrâhîm'e de Hz. İsmail'e de Hz. Nuh'a da Hz. İshak'a da Hz. Yakup'a da kitap verdiğini ifade etmektedir. Allahû Tealâ kitapları konusunda bazen indirme bazen verme kelimesini kullanmaktadır. Her ikisi de aynı mânâya gelmektedir.

Peygamberler arasında fark gözetmeyen Allahû Tealâ peygamberlerin hepsine mutlaka şeriat kitabı vermiştir. Allahû Tealâ Âli İmrân-81'de "vermek" ifadesini kullanmaktadır:

3/ÂLİ İMRÂN-81: Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tansurunnehu, kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn(şâhidîne).
Ve Allah, nebilerden, “Size kitap ve hikmet verdim. Sonra size, beraberinizde olanı (Allah'ın size verdiği kitapları) tasdik eden bir Resûl geldiği zaman, O'na mutlaka îmân edeceksiniz ve O'na mutlaka yardım edeceksiniz” diye misak aldığı zaman, “İkrar ettiniz mi (kabul ettiniz mi?) ve bu ağır (ahdimi) üzerinize aldınız mı?” diye buyurdu. (Onlar da): “İkrar ettik (kabul ettik)” dediler. (Allahû Teâlâ): “Öyleyse şahit olun ve Ben sizinle beraber şahitlerdenim.” buyurdu.
Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den ve Kur'ân-ı Kerim'den evvel Allah'ın indirdiklerine ve verdiklerine, hepsine birden Allahû Tealâ'nın verdiği isim Furkân'dır. ondan evvel de insanlar için hidayet bütün insanlık tarihi boyunca varolmuştur. İnsanlar Furkân'la hidayete ermişlerdir.

Allah azîzdir ve üstündür. "Zuntikam" demekle Allah'ın insanlara öfkelendiği için intikam aldığı zannedilmemelidir. İnsanların davranışlarına mukabil, hakettiklerini vermeyi Allah intikam kelimesiyle ifade etmiş gibi görünüyor. Aslında devrede olan Allah değildir; insanların kendi yaptıklarıdır.

Her insanın doğumundan itibaren yaşadığı her saniye devamlı olarak kiramen kâtibin melekleri tarafından filme alınır. Bu, bir ekranla bir perdeye ihtiyaç olmadan boşlukta oynayan üç boyutlu bir filmdir (hologram). Hayatın hiçbir saniyesi boş geçmez. Kişinin deracat kaybetmesi ve kazanması kiramen kâtibin meleklerince düşüncelerin de davranışların da filme alınmasıyla bütünleşir. Sol tarafta kişinin günahları (kaybettiği dereceler), sağ tarafta ise sevapları (kazandığı dereceler) klasifiye edilir. Böylece iki tarafta da bir bütünlük oluşur, rakamlar kümülatiftir.

Hayat filmi sağdan verilenlerin gideceği yer Allah'ın cennetidir ve ebediyyen orada kalacaklardır. Hayat filmi soldan verilenlerin gideceği yer ise ebediyyen orada kalmak üzere cehennemdir. İşte kıyâmet günü bütün insanlara birer mizan teslim edilecek, bu mizan kişinin hayatı boyunca neler işlediyse her türlü fiilini ihtiva edecektir. Herkes hayat filmlerini seyredecektir. Görülmektedir ki Allahû Tealâ, insanları cehennemine atmamaktadır. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atmaktadırlar. Şöyle düşünün: Boşlukta bir tane kesmek için konulmuş kılıç var ama yerinden hiç kımıldamıyor. İnsanlar gidip başlarını ona vura vura yaptıkları günahlarla, kılıcın kendilerini kesmesine yani cehenneme girmelerine sebebiyet veriyorlar.

Allahû Tealâ özel bir şekilde insanlardan intikam almamaktadır. Onlar yaptıklarının karşılığını Allah'ın vücuda getirdiği otomatik sistemlerle öderler. Bu otomatik sistemleri sünnetullahına tatbik ettirdiği cihetle, Allahû Tealâ intikam alıcı gibi görünmektedir ama realitede Allah'ın aldığı özel bir intikam yoktur.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.