Sure sec
ÂLİ İMRÂN-30 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 30. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-30 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bütün insanların sağ taraflarında da sol taraflarında da Kiramen Kâtibin melekleri vardır. Bunlar kişinin hayatını üç boyutlu bir filme çekerler. Bu film bir perdeye ihtiyaç göstermeden boşlukta ü...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 30 Tefsiri

 

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ

Yevme tecidu kullu nefsin mâ amilet min hayrin muhdâran, ve mâ amilet min sû’(sûin), teveddu lev enne beynehâ ve beynehû emeden baîdâ(baîden), ve yuhazzirukumullâhu nefseh(nefsehu), vallâhu raûfun bil ıbâd(ıbâdi).

O gün her nefs, hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur (hayat filminde tüm yaptıklarını görür). Ve kötülükten ne yaptı ise, onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi, kendisinden sakındırır (Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister). Ve Allah kullarına karşı Raûf’tur.

1.yevme tecidu: o gün, bulur
2.kullu nefsin: her nefs, herkes
3.mâ amilet: ne yaptı ise, yaptığı şeyler,
4.min hayrin: hayırdan
5.muhdaran: hazırlanmış, hazır olarak
6.ve mâ amilet: ve ne yaptı ise, yaptığı şeyler,
7.min sûin: kötülükten
8.teveddu: temenni eder, dua eder, ister
9.lev enne: keşke ... olsa, ... olmasını
10.beyne-hâ: onun (kendisi ile) arasında
11.ve beyne-hû: ve onun (günahları ile) arasında
12.emeden baîden: uzak bir mesafe
13.ve yuhazziru-kum(u) allâhu: ve Allah sizi sakındırır
14.nefse-hu: nefsinden, kendisinden
15.ve allâhu raûfun: ve Allah raûf'tur, şefkatlidir, merhametlidir
16.bi el ibâdi: kullarına
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bütün insanların sağ taraflarında da sol taraflarında da Kiramen Kâtibin melekleri vardır. Bunlar kişinin hayatını üç boyutlu bir filme çekerler. Bu film bir perdeye ihtiyaç göstermeden boşlukta üç boyutlu olarak oynar. Herkesin hayatının her saniyesi filme çekilir. Kişinin davranışlarının (fizik vücudunun) ötesinde, aklından geçenler de filme alınır. Bu filmde kişinin bütün günahları ve sevapları mutlaka yer alır. O gün kişi kötülükleri gösteren filmin sol tarafının kendisinden çok uzakta olmasını ister. Çünkü cehenneme gidecekse filmin sol tarafı (günah tarafı) yüzünden gidecektir. Günah tarafının rakamları sevap tarafının rakamlarından fazla olduğu için cehenneme gidecektir. O gün, Kiramen Kâtibin melekleri hayat filminin sağ ve soluna bakarlar. Hangi taraf fazlaysa filmin bütünü o tarafa toplanır. Sevaplar fazlaysa sol taraftaki Kiramen Kâtibin melekleri filmi sağ tarafa teslim edeceklerdir. Ya da tersi söz konusu olacaktır. Kimin hayat filmi sağ tarafından teslim edilirse o kişi cennete girer. Kimin hayat filmi sol tarafından teslim edilirse o kişi de cehenneme girer.

Kimin günahları sevaplarından fazlaysa Mu'minûn Suresi 103. âyet-i kerimesi gereğince hüsrandadır. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Ebediyyen orada kalacaktır:

23/MU'MİNÛN-103: Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).
Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.
Hayat filminin kronolojik sıraya göre tek bir tarafta toplanması kıyâmet günü olacaktır. O gün İndi İlâhi'nin ikinci bölümüne ulaşacaksınız. Herkesin kıyâmet günü evvelâ ulaştığı birinci bölüm, Mahşer Meydanı'dır. Orada ikinci defa öleceksiniz. Sonra da Allahû Tealâ sizi tekrar hayata getirecek.

Öyleyse birinci ölüm bu dünyadadır. Kıyâmet günü yaşamakta olanlar sur'a birinci üfürülüşünde ölecekler. Evvelkiler zaten kendi yaşadıkları zamanda ölmüşlerdir. Allah'ın itiş enerjisi bitecek, gravitasyon yani büyük kütlelerin küçükleri çekme etkisi başlayacaktır. Büyümekte olan kâinat duracak, küçülecektir. Bütün olayların başladığı noktaya kadar geriye dönecektir. Bu arada geçtiği devirlerde hayatta olan insanların hepsi canlanacaktır. Yerçekimi kuvveti olmadığı için Allah'ın huzuruna doğru yola çıkacaklardır. Allah'ın İndi İlâhisi'nin birinci âleminde (Mahşer Meydanı) toplanacaklardır.

Zaman geriye doğru gitmeye başlayınca evvelâ kıyâmet günü ölenlerden başlamak üzere ilk insana kadar herkes dirilecektir. Allahû Tealâ sur'a ikici defa üfürtünce herkes yeniden ölecektir. İsrafil (a.s) sur'a üçüncü defa üfürünce herkes yeniden hayata geri dönecektir. İki defa ölüm iki defa dirilme kıyâmet günü tamamlanacaktır. Yoksa dünya üzerinde sadece bir doğum ve bir ölüm vardır. İkinci defa ölmek, ikinci defa dirilmek, Mahşer meydanı'ndadır. İkinci ölümden sonra Allahû Tealâ bütün insanları aynı yaşta olarak yeniden diriltecektir ve berzah âleminden gelen nefsler fizik vücutların içine yerleşecektir. Ve böylece herkes İndi İlâhi'ye ikinci bir safhanın başlayacağı yerlere ulaşacaktır. Burada herkesin hayat filmleri kendilerine gösterilecektir.

Âyet-i kerime "Allah kullarına karşı rauftur." sözüyle bitmektedir. Allahû Tealâ rauf kelimesini "merhametlidir" istikametinde kullanmaktadır. Kullarına karşı merhametli olan, onlara acıyan, onlara her zaman yardıma hazır bir Allah vardır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.