Sure sec
ÂLİ İMRÂN-29 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 29. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-29 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ buyuruyor ki: 6/EN'ÂM-125: Fe men yuridillâhu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islâm(islâmi), ve men yurid en yudıllehu yec’al sadrahu dayyikan haracen, ke ennemâ yassa’adu fîs semâi, ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 29 Tefsiri

 

قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Kul in tuhfû mâ fî sudûrikum ev tubdûhu ya’lemhullâh(ya’lemhullâhu), ve ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

De ki: Sinelerinizde olanı, gizleseniz veya onu açıklasanız da, Allah onu bilir. Ve (Allah), göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah herşeye kadîrdir.

1.kul: de, söyle
2.in tuhfû: eğer gizleseniz
3.mâ fî sudûri-kum: sinelerinizde olan
4.ev tubdû-hu: veya onu açıklarsınız
5.ya'lem-hu allâhu: Allah onu bilir
6.ve ya'lemu: ve bilir
7.mâ fî es semâvâti: göklerde olan şeyleri
8.ve mâ fî el ardı: ve yerde olan şeyleri
9.ve allâhu: ve Allah
10.alâ kulli şey'in: her şeye
11.kadîrun: kaadir
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ buyuruyor ki:

6/EN'ÂM-125: Fe men yuridillâhu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islâm(islâmi), ve men yurid en yudıllehu yec’al sadrahu dayyikan haracen, ke ennemâ yassa’adu fîs semâi, kezâlike yec’alûllâhur ricse alâllezîne lâ yu’minûn(yu’minûne).
Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve (Allah’a) teslime (İslâm’a) açar. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah, mü’min olmayanların üzerine azap verir.
Göğsün içinde sırların saklandığı yer, kalptir.

Bir insanın ruhu, fizik vücudu, nefsi vardır. Eğer kişi bir gün ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse ruh mutlaka vücudunu terkederek Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Ruh bir emanettir. Bu emanet, onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Bunun için kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileğinin olması lâzımdır. İşte o dileğin sahibi olan kalp, göğsün içindedir. Muhakkak ki Allah kişinin göğsünün içindeki kalpte ne olduğunu açık ve kesin bir şekilde bilir.

Göğüs kelimesi nerede kullanıldıysa kalp anlamına kullanıldığı bilinmelidir. En'âm Suresinin 125. âyet-i kerimesinde ifade edilen "teslime açmak" aslında göğüsten kalbe bir nur yolu açılmasıdır. Çünkü Allahû Tealâ buyuruyor ki:

39/ZUMER-22: E fe men şerahallâhu sadrahu lil islâmi fe huve alâ nûrin min rabbihi, fe veylun lil kâsiyeti kulûbuhum min zikrillâhi, ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin).
Allah kimin göğsünü İslâm için (Allah’a teslim için) yarmışsa artık o, Rabbinden bir nur üzere olur, değil mi? Allah’ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline! İşte onlar, apaçık dalâlet içindedirler.
Allah'tan gelen nur evvelâ göğse ulaşır. Sonra En'âm-125'te ifade edilen, Allah'ın göğsü yararak, göğüsten kalbe bir nur yolu açmasıyla, bu yol üzerinden kalbe ulaşır. Bunun üzerine kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salâvât göğüsten kalbe ulaşarak, kalbin içine girer.

Allahû Tealâ, Âli İmrân-29'u "Allah herşeye kaadirdir" diyerek bitirmiş. Allahû Tealâ gücü herşeye yetendir. Herşeyi yaratandır. Herşey sadece O'nun yarattığıdır. Ve yarattığına nasıl hakim olacağını da en iyi Kendisi bilir. İstese kâinattaki her zerre her anında O'ndan emir alır. Ama Allahû Tealâ bunu istememektedir. Yarattıklarına hep cüz'i iradeler vermiş ve onları dilediklerini yapmakta serbest bırakmıştır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.