Sure sec
ÂLİ İMRÂN-23 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 23. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-23 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Mekke'de bulunan yahudilere ve hristiyanlara onların peygamberlerinden bu tarafa gelen bir nasibi vermiş ama iblis, asırlar sonra, insanların çoğunu Allah'ın yolundan saptırmayı başa...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 23 Tefsiri

 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ

E lem tera ilellezîne ûtû nasîben minel kitâbi yud’avne ilâ kitâbillâhi li yahkume beynehum summe yetevellâ ferîkun minhum ve hum mu’ridûn(mu’ridûne).

Kendilerine Kitab'dan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın Kitab'ına davet olunuyorlar, sonra onlardan bir grub geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir.

1.e lem tera: görmedin mi
2.ilâ ellezîne: onlar
3.ûtû nasîben: nasip verildi
4.min el kitâbi: kitaptan
5.yud'avne: davet edilirler, çağrılırlar
6.ilâ kitâbi allâhi: Allah'ın kitabına
7.li yahkume: hüküm vermek için, hükmetmek için
8.beyne-hum: kendi aralarında
9.summe: sonra
10.yetevellâ: yüz çevirirler, dönerler
11.ferîkun: bir fırka, bir grup, topluluk
12.min-hum: onlardan
13.ve hum: ve onlar
14.mu'ridûne: yüz çevirenler, dönenler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Mekke'de bulunan yahudilere ve hristiyanlara onların peygamberlerinden bu tarafa gelen bir nasibi vermiş ama iblis, asırlar sonra, insanların çoğunu Allah'ın yolundan saptırmayı başarmıştır. Kendilerine bu nasip verildiği halde; yani Hz. Musa ve ona tâbî olanların hepsi Allah'a ruhlarını, vechlerini, nefslerini, iradelerini teslim ettikleri halde, onlardan Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanında yaşayanlar o nasibe sahip olmalarına rağmen kavimlerinin çağrıldıkları bu Kitab'a tâbî olmamışlar. Çünkü o Kitap (Kur'ân-ı Kerim) onların peygamberlerinin söylediği şeyin aynını söylemektedir. O devirde de insanlar ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'ın daveti üzerine Allah'a teslim etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve onun sahâbesi de aynı şeyi yapmıştır. İnsanlar aynı şeyi yapmaya davet edilmiştir. Onların arasında da aynı şeyi yapanlar bu âyetin dışındadır.

Allahû Tealâ her seferinde Kur'ân'ı okuyanlara hatırlatmaktadır:

3/ÂLİ İMRÂN-20: Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebeani, ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev fe innemâ aleykel belâgu, vallâhu basîrun bil ibâd(ibâdi).
Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki: “Ben ve bana tâbi olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah'a teslim ettik.” O kitab verilenlere ve ümmîlere: “Siz de vechinizi (fizik vücudunuzu) (Allah'a) teslim ettiniz mi?” de. Eğer teslim ettilerse, o taktirde, hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir.
Peygamber Efendimiz (S.A.V) devrinde yaşayan hristiyanlardan ve yahudilerden bir kısım insanların ruhlarını da vechlerini de Allah'a teslim ettikleri kesindir. Burada da (Âli İmrân-23) Allahû Tealâ bu sebeple "Onlardan bir fırka yüz çeviriyor." buyurmaktadır. Onların da bir kısmı aynen örf ve adetlerini devam ettiriyorlar. Bu örf ve adet Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbeyle aynıdır. Ama bir kısım insanlar burada çevriliyorlar. Büyük kısım ne yazık ki Allah'ın emirlerini uygulamayı tamamen unutmuş, devredışı kalmış.

Sadece Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e itaat etmedikleri için değil; sahibi olduklarını zannettikleri dînin de gereklerini yerine getirmedikleri, kendi peygamberlerine de ihanet ettikleri için Allahû Tealâ onlara "dönekler" demektedir. Çünkü yahudilerin peygamberi Hz. Musa, hristiyanların peygamberi Hz. İsa ve onlara tâbî olanlar Peygamber Efendimiz (S.A.V)'le aynı şeyleri gerçekleştirmişler. Putperestler, ateşe tapanlar, hristiyanların ve yahudilerin bir kısmı Allah'ın âyetlerinden sapmışlardır. Ama hristiyanlardan da yahudilerden de bir kısım, tıpkı sahâbe gibi namaz kılıyorlar, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorlar, Allah'a teslim oluyorlar. Onlar da hanif dîninin sahipleri ama kendi peygamberlerinden gelen usulleri devam ettirmektedirler. Onların da namaz kıldıkları, zekât verdikleri, zikir yaptıkları Kur'ân-ı Kerim'le müsellem. Allahû Tealâ, kesin olarak hristiyanların arasında da yahudilerin arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekât verenler sabahlara kadar zikredenler, secde ve kıyam yapanlar olduğunu söylemektedir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.