Sure sec
ÂLİ İMRÂN-22 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 22. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-22 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: "Amelleri boşa çıkanlar" ifadesi A'râf Suresi'nin 147. âyet-i kerimesinde de vardır: 7/A'RÂF-147: Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhirati habitat a’mâluhum, hel yuczevne illâ mâ kânû ya’me...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 22 Tefsiri

 

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

Ulâikellezîne habitat a’mâluhum fîd dunyâ vel âhirah(âhirati), ve mâ lehum min nâsırîn(nâsırîne).

İşte onların amelleri dünyada ve âhirette hebâ olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur.

1.ulâike: işte onlar
2.ellezîne: onlar
3.habitat: heba oldu, boşa gitti
4.a'mâlu-hum: onların amelleri
5.fî ed dunyâ: dünyada
6.ve el âhirati: ve ahiret
7.ve mâ lehum: ve onlar için yoktur
8.min nâsırîne: (yardımcılardan) bir yardımcı
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
"Amelleri boşa çıkanlar" ifadesi A'râf Suresi'nin 147. âyet-i kerimesinde de vardır:

7/A'RÂF-147: Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhirati habitat a’mâluhum, hel yuczevne illâ mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
Ve onlar ki; âyetlerimizi ve ahirete ulaşmayı (hayatta iken ruhun Allah’a ulaşmasını) tekzip ettiler (yalanladılar) ve onların amelleri, heba oldu (boşa gitti). Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır?
Amelleri boşa gidenler hem Allah'ın âyetlerini hem de ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasını yalanlamaktadırlar. Kehf Suresinin 105. âyetinde Allahû Tealâ buna benzer bir ifade kullanmaktadır:

18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).
İşte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.
Amelleri boşa gidenler kimliğiyle hüsrana düşenler iki ayrı grupmuş gibi görünmektedir. Allahû Tealâ'nın bu âyette amellerinin boşa gittiğini ifade ettiği bu insanlar peygamberleri, mürşidleri öldürüyorlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve dünya hayatını yaşarken (hayattayken) ruhu Allah'a ulaştırmayı inkâr ediyorlar. Aynı zamanda bunu gizleyenler de vardır. Onlar ayrıca başkalarının da günahlarını omuzlanıyorlar ve Allah'ın lânetine muhatap oluyorlar. Bakara Suresi'nin 159. âyet-i kerimesi bu konuyu açıklamaktadır:

2/BAKARA-159: İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbi, ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâinûn(lâinûne).
Muhakkak ki, beyyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti (ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını) Kitap'ta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara, Allah lânet eder ve lânet ediciler de onlara lânet eder.
Ahzâb Suresinin 67 ve 68. âyetlerinde ise Allahû Tealâ diyor ki:

33/AHZÂB-67: Ve kâlû rabbenâ innâ ata’nâ sâdetenâ ve kuberâenâ fe edallûnâs sebîl(sebîlâ).
Ve cehennemde olanlar derler ki: “Yarabbi, muhakkak ki biz, sâdatlarımıza (dînde ileri gidenlerimize) ve küberamıza (büyüklerimize) itaat ettik. Ve böylece Senin yolundan (Sıratı Mustakîmi’nden) saptırdılar.”
33/AHZÂB-68: Rabbenâ âtihim dı’feyni minel azâbi vel’anhum la’nen kebîrâ( kebîran).
“Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle lânetle.”
İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, insanların üzerine 12 defa farz kılınmış ve insanlar bunu yalanlıyorlar. Kendileri bildikleri halde gerçekleştirmedikleri gibi, gizleyerek başka insanların da gerçekleştirmesine mani oluyorlar. Allahû Tealâ işte bu insanların amellerinin boşa gittiğini ifade etmektedir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.