Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

ÂLİ İMRÂN Suresi 2. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-2 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah, Hayy'dır (her zaman hayatta olandır); Kayyum'dur (koruyandır, yönetendir). Bu koruyuculuğunu ve yöneticiliğini zamanın evvelinde ve ahirinde devamlı kılmıştır, kılacaktır. Allah'ın yaratma ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 2 Tefsiri

3 - ÂLİ İMRÂN

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

3/ÂLİ İMRÂN-2

 

اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).

Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy'dır (hayattadır), Kayyum'dur (ezelî ve ebedîdir).

1.allâhu: Allah
2.lâ ilâhe: ilâh yoktur
3.(lâ ).....illâ: ...'den başka (yoktur)
4.huve: O
5.el hayyu: daima hayatta
6.el kayyûmu: ezelî ve ebedî olan, herşeyi yöneten (idare eden)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah, Hayy'dır (her zaman hayatta olandır); Kayyum'dur (koruyandır, yönetendir). Bu koruyuculuğunu ve yöneticiliğini zamanın evvelinde ve ahirinde devamlı kılmıştır, kılacaktır.

Allah'ın yaratma işlemi, kâinat kadar ağır olan o tek noktayı patlattığı, mekânlarından kopardığı, bütün partiküllere, ait oldukları gezegenleri vücuda getirmek üzere hareket emrini verdiği zaman başladı. Ondan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu ve Allah yokluktaydı. Bu yaratma işlemiyle beraber zaman da başladı. Sonsuz sayıda partikül, bir tek noktadan her tarafa dağılarak ve kâinatın her gezegenini yaratmak üzere harekete geçtiler. Bir noktadan ayrılan bütün bu partiküllerin harekete geçmesi, bir ayrılmayı, uzaklaşmayı ifade etmektedir. Bu, zamanın başlaması ve ileriye doğru harekete geçiş noktasıdır. Zaman parçası içerisinde kâinat da var olmakta devam edecektir. Ama bir gün Allah'ın bütün bu partiküllere verdiği kinetik enerji, onları itiş enerjisi sona erecektir. O zaman büyüme duracaktır. Bu durma anında gravitasyon (büyük kütlelerin küçükleri kendilerine çekme gücü) başlayacaktır.

Dünya Güneş'le; Ay da Dünya ile birleşecektir. Dünya ile birleşen Ay beraberce Güneş'le de birleşecektir. Kâinat küçülmeye başlayacaktır. O güne kadar geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracak ve gravitasyonla beraber gelecekten geçmişe doğru geri dönecektir. Allahû Tealâ böylece zamanı sıfırlayacaktır. Sona kadar götürecektir, tekrar uzayları yok olmuş bir nokta oluşacaktır.

Allah'ın bir mekâna ihtiyacı yoktur. Allah'tan başka İlâh yoktur. Allahû Tealâ hiçbir varlığa yaratma fiilini, fiil olarak ihsan etmemiştir. O vasıf sadece Kendisine aittir. Yegâne yaratıcı O'dur ve vücuda getirdiği ilâhi bir kompüter sistemi olan sünnetullahıyla (küllî irade) kâinattaki her zerreyi kontrolü altında bulunduran, Kayyum olandır. Allah'ın kurduğu bu sistem, kâinatı her zerreyle ayrı ayrı meşgul olarak idare eden bir sistemdir. Herşey ayrı bir dizaynla yaratılışın o mükemmel dizaynının ispatını vermektedir.

Allah zaman parçaları içinde ne kadar geriye gidilirse gidilsin vardı. Zamandan evvel de vardı. Zamandan evvel sadece Allah vardı. O hep vardı ve var olmakta da devam edecektir.

Allahû Tealâ'nın Hayy ve Kayyum esmaları hem O'nun varlığının sonsuz bir devamlılığını hem de kâinatı vücuda getirmesini, korumasını ve devam ettirmesini işaret etmektedir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.