Sure sec
ÂLİ İMRÂN-199 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 199. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-199 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada hem kendi kitaplarına hem de diğer kitaplara inananlardan bahsediyor. Meselâ yahudilerden bir grup, Tevrat’a da inanıyorlar, Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘e indirilen Kur’ân-ı Ke...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 199 Tefsiri

 

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Ve inne min ehlil kitâbi le men yu’minu billâhi ve mâ unzile ileykum ve mâ unzile ileyhim hâşiîne lillâhi, lâ yeşterûne bi âyâtillâhi semenen kalîlâ(kalîlen), ulâike lehum ecruhum inde rabbihim innallâhe serîul hısâb(hısâbi).

Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka îmân ederler. Allah'a karşı huşû duyarlar. Allah'ın âyetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükâfatları, Rab'lerinin katındadır. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.

1.ve inne: ve muhakkak ki
2.min ehli el kitâbi: Kitap ehlinden, kitab sahiplerinden
3.le men: elbette, mutlaka o kimseler
4.yu'minu bi allâhi: Allah'a îmân ederler
5.ve mâ unzile: ve indirilen şeye
6.ileykum: size
7.ve mâ unzile: ve indirilen şeye
8.ileyhim: onlara
9.hâşiîne li allâhi: Allah'a karşı huşû duyarlar
10.lâ yeşterûne: satmazlar
11.bi âyâti allâhi: Allah'ın âyetlerini
12.semenen kalîlen: az bir pahaya, değere, bedele
13.ulâike: işte onlar
14.lehum: onlar için, onlara, onların
15.ecru-hum: onların karşılıkları, mükâfatları
16.inde rabbi-him: Rab'leri katında
17.inne allâhe: muhakkak ki Allah
18.serîu el hısâbi: hesabı çabuk gören
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada hem kendi kitaplarına hem de diğer kitaplara inananlardan bahsediyor. Meselâ yahudilerden bir grup, Tevrat’a da inanıyorlar, Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘e indirilen Kur’ân-ı Kerim’e de. Hristiyanlardan bir grup, Tevrat’a da inanıyorlar, Incil’e de inanıyorlar, Kur’ân-ı Kerim’e de inanıyorlar. Allahû Tealâ bu insanlar Allah’ın dîninde bir ayırım yapmadıkları için onların Allah’ın katında mükâfatı vardır buyuruyor.

Allahın katında yalnız bir tek dîn olmuştur: Hanif dîni. Bunun anlamı yalnızca 7 safhada 4 teslimi muhtevî bir dîn ve şeriat vardır Allah’ın katında. Ezelden ebede tek din Hanif dini Rabbimiz’in katında ve Rabbimiz bizi Hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif fıtratı, Hanif dinini yaşayabilecek Allah’ın insanı yaradış dizaynıdır.

30/RÛM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfen, fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâhi, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.