Sure sec
ÂLİ İMRÂN-193 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 193. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-193 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu yardımcılar yani onları Allahû Tealâ'nın dostluğuna davet eden, Allah'a ulaşmaya davet eden ve tâbî olunması lâzımgelen kimse yok. Aslında var ama onlar tâbî olmadıklarından onlar için yok. "Da...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 193 Tefsiri

 

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ

Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil îmâni en âminû bi rabbikum fe âmennâ, rabbenâ fagfir lenâ zunûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr(ebrâri).

Rabbimiz! Muhakkak ki biz, “Rabbiniz’e âmenû olun” diye îmâna davet eden davetçiyi işittik, böylece îmân ettik (davetçiye tâbî olarak âmenû olduk) Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan (Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik) kullarınla beraber vefat ettir.

1.rabbe-nâ: Rabbimiz
2.inne-nâ: muhakkak ki biz
3.semi'nâ: işittik
4.munâdiyen: nida eden, davetçi
5.yunâdî: davet ediyor
6.li el îmâni: îmâna
7.en âminû: âmenû olmak, îmân etmek
8.bi rabbi-kum: Rabbinize
9.fe âmennâ: o zaman, böylece biz âmenû olduk îmân ettik
10.rabbe-nâ: Rabbimiz
11.fe agfir lenâ: o halde, artık bizi mağfiret et
12.zunûbe-nâ: günahlarımız
13.ve keffir annâ: ve bizden ört
14.seyyiâti-nâ: günahlarımızı
15.ve teveffe-nâ: ve bizi vefat ettir, öldür
16.mea el ebrâri: ebrar olan (Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik) kullarınla beraber
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu yardımcılar yani onları Allahû Tealâ'nın dostluğuna davet eden, Allah'a ulaşmaya davet eden ve tâbî olunması lâzımgelen kimse yok. Aslında var ama onlar tâbî olmadıklarından onlar için yok.

"Davet edildik, davete icabet ettik. Ve mü'min olduk." diyorlar. Allahû Tealâ kalplerindeki son işlemi gerçekleştirmiş. Kalbin mührünü açmış, içindeki küfür kelimesini almış dışarı atmış, yerine îmânı yazmış. Ve diyorlar ki Allahû Tealâ'ya: "Bizim günahlarımızı mağfiret eyle."

Allahû Tealâ buyuruyor ki:

4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah’ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah’tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah’ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl’ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.
Sahâbenin talebi üzerine günahları affediyor; Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘in talebi üzerine bir defa daha affediyor ve sevaba çeviriyor. Furkân-70'te Allahû Tealâ, mürşidlerine tâbî olanların mü'min olduğunu, nefs tezkiyesine başladığını ve onların günahlarını sevaba çevirdiğini söylüyor:

25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
Burada da açık ve kesin bir tövbe işlemi var. Bu tövbe işleminin arkasından kişilerin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı var. Ve daha ötesini de istiyorlar: Salâh makamının 2. mertebesinde günahların örtülmesi söz konusudur. Şimdiye kadar işlediğimiz bütün günahları sevaba çevir, bize mağfiret eyle; bundan sonra da hatalarımız olacaktır, o hataları ört. Bizi salâha ulaştır ve örtülme şerefine nail olmayı böylece bize nasip kıl. Ve bizi ebrarla birlikte öldür. Cennete gidecek olanların arasında bulunalım.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.