Sure sec
ÂLİ İMRÂN-19 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 19. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-19 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İslâm kelimesi Allah'a teslimin Arapça adıdır. Silm kökünden gelir. En belirgin mânâsı teslimdir. Bir insan ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman teslimlerini tamamlaya...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 19 Tefsiri

 

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ

İnned dîne indâllâhil islâm(islâmu), ve mâhtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumul ilmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb(hısâbı).

Muhakkak ki Allah'ın indinde dîn, İslâm'dır (teslim dînidir). Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hased sebebiyle ihtilâfa düştüler. Ve kim Allah'ın âyetlerini örterse (inkâr ederse), o taktirde, muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.

1.inne ed dîne: muhakkak ki dîn
2.inde âllâhi: Allah'ın indinde, katında
3.el islâmu: İslâm
4.ve ma ihtelefe: ve ihtilâfa düştükleri şey
5.ellezîne: onlar
6.ûtû el kitâbe: kitap verilenler
7.illâ min ba'di: ancak, ...dan, sonra
8.mâ câe-hum: onlara gelen şey
9.el ılmu: ilim, bilgi
10.bagyen: hased, fesad
11.beyne-hum: kendi aralarında
12.ve men: ve kimse, kim
13.yekfur: örter, inkâr eder, küfre düşer
14.bi âyâti allâhi: Allah'ın âyetlerini
15.fe inne allâhe: o zaman, muhakkak ki Allah
16.serîu el hısâbı: hesabı seri (çabuk) gören
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İslâm kelimesi Allah'a teslimin Arapça adıdır. Silm kökünden gelir. En belirgin mânâsı teslimdir. Bir insan ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman teslimlerini tamamlayabilir. Bütün peygamberler ve onlara tâbî olanlar Allah'a teslim olmuşlardır. Allahû Tealâ hangi peygamberden bahsediyorsa Kur'ân'da mutlaka onun Allah'a teslim olduğuna dair kesin bir hüküm koymuştur.

Her dilde bunun bir karşılığı vardır. Ve hiçbir peygamber yoktur ki İslâm'ı yaşamamış olsun. Yani yaşadıkları dîn kâinatın tek dîni İslâm'dır. Hangi dilde o kelimenin karşılığı varsa İslâm odur.

Kiramen kâtibin melekleri hayatı devamlı olarak filme alırlar. Onların filme aldıkları bu hayat filmine rakamlar yazılır. Mademki Allahû Tealâ daimî zikri emretmiştir, farz kılmıştır; o farzı gerçekleştirenler hayatlarının her saniyesinde devamlı derecat kazanacaklardır. Kalbî zikri yaparken aynı zamanda namaz kılıyorlarsa iki defa derecat kazanacaklardır. Kalbî zikir yaparken aynı zamanda başkalarına iyilik yaparlarsa, onları mutlu edecek davranışlarda bulunurlarsa ikinci defa derecat kazanacaklardır.

Her an hayat filmine pozitif veya negatif rakamlar ilâve olur. Ama her an hesap mutlaka farkı gösterir. Onun için Allah hesabı çabuk görendir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.