Sure sec
ÂLİ İMRÂN-179 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 179. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-179 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Ecrul azîm büyük bir ücret, büyük bir mükâfattır. Allahû Tealâ Allah’a ulaşmayı dileyerek (hak) âmenû olmamızı ve bu sayede takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah’a ulaşmayı dilerse ancak o z...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 179 Tefsiri

 

مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Mâ kânallâhu li yezerel mu’minîne alâ mâ entum aleyhi hattâ yemîzel habîse minet tayyib(tayyibi), ve mâ kânallâhu li yutliakum alâl gaybi ve lâkinnallâhe yectebî min rusulihî men yeşâu fe âminû billâhi ve rusulihî, ve in tu’minû ve tettekû fe lekum ecrun azîm(azîmun).

Allah, habis olanı (kötüyü), temiz olandan (mü'min olanı, mü'min gözükenden) ayırıncaya kadar mü'minleri, sizin bulunduğunuz hâl üzere (mü'min olanla mü'min gözükenin bir arada olduğu bir durumda) terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek (gaybı bildirecek) değildir. Ve lâkin Allah, resûllerinden dilediği kimseyi seçer (gaybı o resûlüne bildirir). O halde, Allah'a ve O'nun resûllerine îmân edin. Ve eğer âmenû olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için "Büyük Ecir" vardır.

1.mâ kâne: olmadı, değildir
2.allâhu: Allah
3.li yezere: bırakır, terkeder
4.el mu'minîne: mü'minler
5.alâ mâ: şey (hal) üzere
6.entum: sizi
7.aleyhi: onun üzerinde (bulunulan)
8.hattâ: oluncaya kadar
9.yemîze: ayırt eder, ayırır
10.el habîse: kötü
11.min et tayyibi: temizden, temiz olandan
12.ve mâ kâne: ve olmadı, değildir
13.allâhu: Allah
14.li yutlia-kum: sizi muttali edecek, bildirecek
15.alâ el gaybi: gaybı, bilinmeyeni
16.ve lâkinne allâhe: ve lâkin, fakat, Allah
17.yectebî: seçer
18.min rusuli-hî: kendi resûllerinden, elçilerinden
19.men: kimi
20.yeşâu: diler
21.fe âminû: o zaman, o halde, îmân edin
22.bi allâhi: Allah'a
23.ve rusuli-hî: ve O'nun resûllerine, elçilerine
24.ve in tu'minû: ve eğer îmân ederseniz
25.ve tettekû: ve takva sahibi olursanız
26.fe lekum: o zaman sizin için vardır
27.ecrun azîmun: büyük ecir, mükâfat, karşılık
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ecrul azîm büyük bir ücret, büyük bir mükâfattır. Allahû Tealâ Allah’a ulaşmayı dileyerek (hak) âmenû olmamızı ve bu sayede takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah’a ulaşmayı dilerse ancak o zaman takva sahibi olabilir.

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
Takva sahibi olmak İslâm’ın 7 safhasına paralel 7 safhada gerçekleşir. Bunların en üst noktası kişinin iradesini de Allah’a teslim ettiği yer olan 28. basamağın 4. kademesidir. Buraya ulaşan kişi ecrun azîmin (büyük mükâfatın) sahibi olur.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.