Sure sec
ÂLİ İMRÂN-174 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 174. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-174 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Fevzül azîm, hazzul azîm, fadlul azîm ve ecrul azîm; Allahû Tealâ'nın 4 tane azîm ni'meti, ni'metlerin en büyüğüdür. Ücret, mükâfat, fadl ve haz, mutluluk açısından 4 tane hususu da ihtiva ediyor ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 174 Tefsiri

 

فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin lem yemseshum sûun, vettebeû rıdvânallâh(rıdvânallâhi), vallâhu zû fadlin azîm(azîmin).

Böylece onlara bir kötülük dokunmadan, Allah'tan bir nimet ve fazl ile geri döndüler. Ve Allah’ın rızasına tâbî oldular. Ve Allah "Büyük Fazıl" sahibidir.

1.fe inkalebû: böylece döndüler
2.bi ni'metin: bir ni'met ile
3.min allâhi: Allah'tan
4.ve fadlin: ve bir fazl
5.lem yemses-hum: onlara dokunmadı
6.sûun: bir kötülük
7.ve ettebeû: ve tâbî oldular
8.rıdvâne allâhi: Allah'ın rızası
9.ve allâhu: ve Allah
10.zû fadlin: fazlın sahibi
11.azîmin: azîm, büyük
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Fevzül azîm, hazzul azîm, fadlul azîm ve ecrul azîm; Allahû Tealâ'nın 4 tane azîm ni'meti, ni'metlerin en büyüğüdür. Ücret, mükâfat, fadl ve haz, mutluluk açısından 4 tane hususu da ihtiva ediyor konu. Ve sahâbe, hazzul azîmin de, fevzül azîmin de, ecrul azîmin de, fadlul azimin de sahibiydi. İşte Allahû Tealâ bunların hepsini, sahibi olduğu fazl'ıl azîmden verir.

Bu âyetin indiği o devrede sahâbenin bir kısmı ahsen olmak şerefine ulaşmıştı, daimî zikrin sahibiydi, nefsindeki bütün afetleri yok etmişlerdi ve irşad makamının sahibiydiler. Allahû Tealâ diyor ki:

41/FUSSİLET-33: Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle innenî minel muslimîn(muslimîne).
Allah’a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
41/FUSSİLET-34: Ve lâ testevîl hasenetu ve lâs seyyietu, idfa’ billetî hiye ahsenu fe izâllezî beyneke ve beynehu adâvetun ke ennehu veliyyun hamîm(hamîmun).
Hasene (iyilik) ve seyyie (kötülük), müsavi (eşit) değildir. (Kötülüğü) en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi, samimi bir dost gibi olur.
41/FUSSİLET-35: Ve mâ yulakkâhâ illâllezîne saberû, ve mâ yulakkâhâ illâ zû hazzın azîm(azîmin).
Ona (kötülüğü iyilikle karşılama hasletine), sabredenlerden ve hazzul azîm (en büyük haz) sahiplerinden başkası ulaştırılmaz.
Ve sahâbe Allah'a çağırıyorlardı, Allah'a teslim olmuşlardı, kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Hepsi, irşad olma standartlarının hepsine sahip olmuşlardı. İrşad etme yetkisi, Allahû Tealâ tarafından verilir, bütün sahâbeye verilmiştir. Tevbe suresinin 100. âyeti sahâbenin irşada yetkili kılındığını açıkca ifade etmektedir. Kur'ân-ı Kerim'den görüyoruz ki;sahâbe Allah'a teslim olmuşlardı. Böylece Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir insanlar grubu söz konusuydu. Onlar, zamanımızda da, bütün zamanlarda da kıyâmete kadar geçecek olan bütün devrelerde en güzel örneği teşkil etmişlerdir.

9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ihsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.