Sure sec
ÂLİ İMRÂN-17 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 17. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-17 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Seher vakti; imsakten yarım saat evvel başlayan ve bir parçası imsaka tekaddüm eden yarım saatlik zaman dilimidir. Allah ne vermişse onlara sabredenler sabirînlerdir. Allahû Tealâ sabır sahipleri ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 17 Tefsiri

 

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ

Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr(eshâri).

(Onlar), sabredenler, sâdıklar (ahdlerine vefa edenler), kânitîn olanlar (Allah’ın huzurunda saygı ile duranlar), infâk edenler (Allah için verenler) ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir.

1.es sâbirîne: sabredenler
2.ve es sâdıkîne: ve sadıklar (Allah ile olan ahdlerine sadık olanlar)
3.ve el kânitîne: ve kânitin olanlar (Allah'ın huzurunda saygı ile duranlar)
4.ve el munfikîne: ve infak edenler, Allah için verenler
5.ve el mustagfirîne: ve mağfiret dileyenler (günahlarının sevaba çevrilmesini dileyenler)
6.bi el eshâri: seher vakitlerinde
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Seher vakti; imsakten yarım saat evvel başlayan ve bir parçası imsaka tekaddüm eden yarım saatlik zaman dilimidir. Allah ne vermişse onlara sabredenler sabirînlerdir. Allahû Tealâ sabır sahipleri için diyor ki:

32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).
Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.
Her devirde mutlaka bütün kavimlerde bir resûl vardır. Bu resûllerden birisi mutlaka huzur namazının imamıdır. Onlar sabrın sahipleri oldukları için imam olmuşlardır. Nefslerindeki afetler sabırsızlık afetiyle beraber yok olmuş, sabır hasletiyle beraber bütün hasletler gelmiş, nefslerinin kalbini doldurmuştur. Bu insanlar İlm'el yakînin, Ayn'el yakînin ve Hakk'ul yakînin sahipleridir. Sabrın sahibi olanlar Allah'ın âyetlerine sadakat gösterenlerdir (sadıkîn). Ruhlarını, vechlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir.

Kanitinler, bu dünyada Allah için ibadet yaparken kendilerini Allah'ın huzurunda görebilenlerdir. Fizik vücutlarından, başlarından yukarıya doğru bir şeylerin Allah'a ulaştığını, Allah'ın Zat'ında kaybolduğunu, orada bir süre kaldıktan sonra tekrar o bir şeylerin Allah'tan ayrılarak başlarına kadar ulaştığını yaşarlar. namaz boyunca bu gidiş geliş birkaç defa tekrar edilir. Yavaş bir tempoyla ve vücut belli belirsiz ileri geri hafif bir sallantının içindedir. Bazen bu sallantı sağa sola da olabilir. Ama mutlaka onlar kendilerinden bir şeylerin Allah'a doğru yola çıktığını, O'na ulaştığını tekrar kendilerine geri döndüğünü hissedebilen, namaz boyunca bu olayı ardarda birkaç defa yaşayabilen insanlardır. Kanitinler servetlerini Allah yolunda harcayan, infâk eden insanlardır (munfikîn). Sonra da seherlerde Allah'tan bütün insanlara mağfiret dileyenlerdir (mustağfirîn). Devrin imamı mustağfirîndir. İnsanları mağfiret hedefine ulaştırandır. Çünkü arşı tutan meleklerle beraber ve kişinin ve devrin imamının talebiyle Allahû Tealâ kişinin günahlarını iki defa affeder ve böylece günahlarını sevaba çevirmiş olur.

İnfâkın Allah için olması asıldır. Allah için yapılan, insanların Allah'a ulaşması için sarfedilen, insanlara Allah'ın ilminin ulaşması için sarfedilen bütün paralar infâktır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.