Sure sec
ÂLİ İMRÂN-155 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 155. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-155 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Savaştan kaçan insanlar Resûl'ün emrine, Allah'ın emrine itaatsizlik etmiş oldular ve büyük pişmanlık duyup af diledikleri için Allahû Tealâ onları affetmiş. Allahû Tealâ mağfiret edendir, günahla...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 155 Tefsiri

 

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

İnnellezîne tevellev minkum yevmel tekal cem’âni, inne mestezellehumuş şeytânu bi ba’di mâ kesebû, ve lekad afâllâhu anhum innallâhe gafûrun halîm(halîmun).

Muhakkak ki, iki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden bir kısmı yüz çevirdi, oysa şeytan, kazandıkları bazı şeylerden dolayı (Resûlün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi), onları zillete düşürmek istedi. Ve and olsun ki, Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Halîm'dir.

1.inne ellezîne: muhakkak ki onlar
2.tevellev: yüz çevirdiler
3.min-kum: sizden, içinizden
4.yevme ilteka: karşılaştığı gün
5.el cem'âni: iki cemaat, iki topluluk
6.innemâ: fakat, ancak, oysa
7.istezelle-hum: onları zillete düşürmek istedi
8.eş şeytânu: şeytan
9.bi ba'di mâ: bazı şeylerden dolayı
10.kesebû: kazandılar
11.ve lekad: ve andolsun ki
12.afâ allâhu: Allah affetti
13.an-hum: onları
14.inne allâhe: muhakkak ki Allah
15.gafûrun: gafûr olan, bağışlayan
16.halîmun: halîm, yumuşak davranan, acele etmeyen
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Savaştan kaçan insanlar Resûl'ün emrine, Allah'ın emrine itaatsizlik etmiş oldular ve büyük pişmanlık duyup af diledikleri için Allahû Tealâ onları affetmiş. Allahû Tealâ mağfiret edendir, günahları affedendir, sevaba çevirendir.

Mağfiret müessesesi, ikili bir işlem kazandığı zaman, günahların bir defa daha affedilmesi anlamına gelir. Eğer Allahû Tealâ Nisâ-64'teki gibi bir davranış biçimi içindeyse, o zaman günahları sevaba çevirir:

4/NİSÂ-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).
Ve Biz, (hiç) bir resûlü, Allah’ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka birşey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman, eğer sana gelselerdi, böylece Allah’tan mağfiret dileselerdi ve Resûl de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah’ı, (iki tarafın da) tövbelerini (onların tövbesini ve Resûl’ün mağfiret talebini) kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı.
Allahû Tealâ, sahâbenin talebi üzerine onların günahlarını affediyor; Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Birinci affında, sıfırdan aşağı düşmüş olan dereceleri ifade eden günah, affedilerek yukarı çekiliyor, sıfıra ulaşıyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘in talebi üzerine bir defa daha affedilince, pozitif derecelere döndürülüyor. İşte bu hususu Allahû Tealâ, açık bir şekilde Kur'ân-ı Kerimi'nde ifade buyurmuş:

25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
Burada sahâbe tek taraflı bir talebin sahibi olmuşsa, mağrifetin tek taraflı olarak işlemesi söz konusudur. Eğer Peygamber Efendimiz (S.A.V) de onlar için af talebinde bulunsaydı, Allah'?n onların günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu olurdu. Acaba Allahû Tealâ burada neden affı kullanıyor, mağfireti tek taraflı işletiyor? Çünkü eğer Allahû Tealâ onların günahlarını burada Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘in talebi olmasına rağmen sevaba çevirseydi, onlar savaşa devam edenlerden daha fazla derecat kazanmış olacaklardı. Bu ise muhakkak ki; haksızlık olurdu. Allahû Tealâ onları sadece burada affetmekle yetiniyor; yani mağfiret müessesesi tek tarafı olarak işliyor. Allah'ın af müessesesinin standartları içinde kalıyor.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.