Sure sec
ÂLİ İMRÂN-149 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 149. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-149 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'a ulaşmayı dileyerek hak mü'min olan insanların, Allah, kalplerinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve mür?idlerine ihsanla tabî olduklar?nda yerine îmânı yazar. Tâbî olmayanlar ve All...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 149 Tefsiri

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ

Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tutîûllezîne keferû yeruddûkum alâ a’kâbikum fe tenkalibû hâsirîn(hâsirîne).

Ey âmenû olanlar! Eğer kâfirlere itaat ederseniz , sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman "hüsrana uğramış olanların" haline dönersiniz.

1.yâ eyyuhâ: ey
2.ellezîne âmenû: âmenû olanlar, îmân edenler
3.in tutîû: eğer itaat ederseniz
4.ellezîne keferû: inkâr edenler, kâfirler
5.yeruddû-kum: sizi çevirirler
6.alâ a'kâbi-kum: topuklarınız üzerine
7.fe tenkalibû: o zaman dönersiniz
8.hâsirîne: hüsrana uğramış olanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'a ulaşmayı dileyerek hak mü'min olan insanların, Allah, kalplerinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve mür?idlerine ihsanla tabî olduklar?nda yerine îmânı yazar. Tâbî olmayanlar ve Allah'a ulaşmayı dilemeyip de tâbî olanlar için bu geçerli değildir; çünkü onların tâbiiyeti, tâbî olmamış hükmündedir. Onun için Allahû Tealâ Hucurat-14'te diyor ki:

49/HUCURÂT-14: Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum şey’â(şey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Araplar: “Biz âmenû olduk.” dediler. (Onlara) de ki: “Siz âmenû olmadınız (Allah’a ulaşmayı dilemediniz). Fakat: "Teslim olduk." deyin. Kalplerinize (içine) îmân girmedi. Ve eğer Allah’a ve O’nun Resûl'üne itaat ederseniz (Allah’a ulaşmayı dilerseniz), amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.”
Öyleyse "îmân" kelimesi bir insanın kalbinin içine yazılmadıkça o kişinin kalbinde sadece küfür kelimesi vardır ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)‘e tâbî olmayanlar, o devirde kitap sahipleri Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep kâfir hüviyetinde kalmak mecburiyetindelerdi. Kâinattaki tek dîn olan İslâm'ı(Hanif Dinini) unutmuşlardır. Kalplerinin içinde, doğumlarından itibaren küfür kelimesi var ve devam ediyor. Hüsran, bir kişinin cehenneme gitmesi halidir. Hüsran, kişinin günahlarının sevabıdan fazla olması halidir. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa kıyâmet günü, o kişinin gideceği yer cehennemdir; ebediyyen orada kalmak üzere. İşte hüsranı ve bunun neticesinin cehennem olduğunu Mu'minûn Suresinin 103. âyet-i kerimesi açıklıyor:

23/MU'MİNÛN-103: Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).
Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.


Hüsranda olanların iki özelliği vardır:
  1. Günahları sevaplarından fazladır.
  2. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir.
Hüsranda olanların hüsranda olma nedenlerini Rabbimiz Kehf suresi 103-104 ve 105. ayetlerinde şu şekilde ifade ediyor:

18/KEHF-103: Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mâlâ(a’mâlen).
De ki: “Ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi?”
18/KEHF-104: Ellezîne dalle sa’yuhum fîl hayâtid dunyâ ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun’â(sun’an).
Onlar, dünya hayatında amelleri (çalışmaları) sapmış (kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla) olanlardır. Ve onlar, güzel ameller işlediklerini zannediyorlar.
18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).
İşte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.
Ve mü'min olduktan sonra bir insan tekrar küfre dönerse gideceği yer yeniden cehennemdir. Kişi fıska düşmüştür; Allah'ın yolundan sapmıştır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra irşad makamından şüpheye düşmüştür. Allahû Tealâ o anda bu olayı görür, işitir ve bilir. Aynı anda kişinin kalbinin içindeki îmân kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini yazar ve kalbin bu muhtevası içinde ruhu o kişiye geri gönderir. Kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhunu da oradan alır. Herşey eski haline döner ve kalbi tekrar mühürler. Ve kişi, mü'min olduktan sonra tekrar küfre düşmüştür yani Kur'ân-ı Kerim hükümlerine göre fısk hüviyetine girmiştir, fasıklardan olmuştur.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.