Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

ÂLİ İMRÂN Suresi 146. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-146 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Sabrın sahibi olmak, salâh makamını ifade eder. Allahû Tealâ diyor ki: 32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne). Ve onlardan, emri...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 146 Tefsiri

3 - ÂLİ İMRÂN

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

3/ÂLİ İMRÂN-146

 

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

Ve keeyyin min nebiyyin kâtele, meahu rıbbiyyûne kesîr(kesîrun), fe mâ vehenû li mâ asâbehum fî sebîlillâhi ve mâ daufû ve mestekânû vallâhu yuhibbus sâbirîn(sâbirîne).

Ve peygamberlerden niceleri var ki; onlarla birlikte birçok rıbbıyyun (ilim, irfan sahibi mürşid) de savaştı. Allah yolunda, kendilerine isabet eden şeyler (elem ve sıkıntılar) sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun da eğmediler. Allah, sabredenleri sever.

1.ve keeyyin: ve niceleri
2.min nebiyyin: peygamberlerden
3.kâtele: savaştı
4.mea-hu: onunla beraber
5.rıbbiyyûne: rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar
6.kesîrun: çok, bir çok
7.fe mâ vehenû: fakat gevşeklik göstermediler
8.li mâ: şeyler için, şeyler sebebiyle
9.asâbe-hum: onlara isabet etti
10.fî sebîli allâhi: Allah'ın yolunda
11.ve mâ daufû: ve zayıflık göstermediler
12.ve mestekânû: ve boyun eğmediler
13.ve allâhu: ve Allah
14.yuhibbu es sâbirîne: sabredenleri sever
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Sabrın sahibi olmak, salâh makamını ifade eder. Allahû Tealâ diyor ki:

32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).
Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.
Sabrın sahibi olmak başka şey, sabredenlerden olmak başka şeydir. Muhsin kademesinde fizik vücut Allah'a teslim edilmiştir, nefs henüz Allah'a teslim edilmemiştir ve kişi 25. basamaktadır. 26. basamakta daimî zikrin sahibi olacaktır, nefsini de Allah'a teslim etmiş olacaktır.

Burada Allahû Tealâ, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olan ve "rıbbıyyun" adını verdiği insanlardan bahsediyor. Nefsin kalbindeki afetlerin %90'dan daha fazlasının temizlendiği bir noktadan bahsediyor. Kişi, Allah'ın evliyası olmuş, fenâfillah makamına gelmiş. Arkadan beka makamına ulaşmış, Allahû Tealâ ona taht ihsan etmiş. Arkadan günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. O kişinin fizik vücudu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır.

Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ama nefslerini teslim edenler gibi davranıyorlar. Çünkü nefslerinin kalbinde hâlâ afet olmasına rağmen bu insanlar, o afetleri hiç dikkate almıyorlar, bütün davranışlarında ruhlarının hasletlerine göre davranıyorlar. Daimî zikre ulaştıklarında sabrediyorlar. Ama henüz sabrın sahibi değiller. Sabrın sahibi oldukları nokta iradelerini de Allah'a teslim ettikleri yer olan 28. basamağın 4. kademesidir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.