Sure sec
ÂLİ İMRÂN-14 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 14. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-14 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada, Allah'ın "en güzel sığınak" olduğunu söyleyerek âyet-i kerimelerde buyuruyor: 78/NEBE-39: Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben). İşte o gün (mürşid...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 14 Tefsiri

 

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Zuyyine lin nâsi hubbuş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati minez zehebi vel fıddati vel haylil musevvemeti vel en’âmi vel hars(harsi), zâlike metâul hayâtid dunyâ, vallâhu indehu HUSNUL MEÂB(meâbi).

İnsanlara, "kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan" şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah, O'nun katındaki en güzel sığınaktır.

1.zuyyine: süslü gösterildi
2.li en nâsi: insanlara
3.hubbu: sevgi, muhabbet
4.eş şehevâti: şehvetler, nefsin aşırı düşkünlükleri
5.min en nisâi: kadınlardan, kadınlara
6.ve el benîne: ve oğullara
7.ve el kanâtîri: ve kantarlarca, kantar kantar
8.el mukantarati: biriktirilmiş
9.min ez zehebi: altından, altın
10.ve el fıddati: ve gümüş
11.ve el hayli: ve atlar
12.el musevvemeti: salma atlar
13.ve el en'âmi: ve hayvanlar, davarlar
14.ve el harsi: ve ekinler
15.zâlike: bunlar
16.metâu: meta, fayda, menfaat
17.el hayâti: hayat
18.ed dunyâ: dünya
19.ve allâhu: ve Allah
20.inde-hu: O'nun yanında (O'nun katında)
21.husnu: güzel, en güzel
22.el meâbi: sığınılacak yer, sığınak
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada, Allah'ın "en güzel sığınak" olduğunu söyleyerek âyet-i kerimelerde buyuruyor:

78/NEBE-39: Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
İşte o gün (mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah'a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm'i) yol ittihaz eder. (Allah'a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur.
50/KAF-31: Ve uzlifetil cennetu lil muttakîne gayra baîdin.
Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı.
50/KAF-32: Hâzâ mâ tûadûne li kulli evvâbin hafîz(hafîzin).
İşte size vaadolunan şey budur (cennettir). Bütün evvab (ruhu Allah’a ulaşarak sığınmış), ve hafîz olanlar (başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar) için.
Evvab; meaba, sığınağa ulaşmış ve sığınmış olan insanlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış insanlar evvabtır.

Allah'ın beka makamında bütün evliya kullarına ihsan ettiği altın tahtlar, Allah'ın katındaki sığınaklardandır ama bu sığınaklar Allah'ın Zat'ı gibi değildir. Altın tahtlar da Allah'ın Zat'ı da selâm yurdudur. Allah'ın katında sığınılacak olan yer sadece Allah'ın Zat'ı değildir, aynı zamanda bütün tahtlardır. Ama Allah'ın Zat'ı, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.