Sure sec
ÂLİ İMRÂN-13 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 13. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-13 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bedir Savaşı'nda biri Allah yolunda savaşan İslâm topluluğu ve diğeri küfür içinde bulunan kâfir topluluğu olmak üzere iki topluluk var. Kâfirler, İslâm ordusunu kendilerinin iki katı olarak görüy...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 13 Tefsiri

 

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ

Kad kâne lekum âyetun fî fieteynil tekatâ fietun tukâtilu fî sebîlillâhi ve uhrâ kâfiratun yeravnehum misleyhim ra’yel ayn(ayni), vallâhu yûeyyidu bi nasrihî men yeşâ’(yeşâu) inne fî zâlike le ibreten li ulîl ebsâr(ebsâri).

(Bedir savaşında) çarpışan iki fırka, sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kâfir olan (fırka), onları (bizzat) gözleri ile kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini, kendi yardımı ile destekler. Muhakkak ki bunda, ulûl ebsar (basîret sahipleri) için mutlaka ibret vardır.

1.kad kâne: olmuştu
2.lekum: sizin için
3.âyetun: âyet, ibret
4.fî fieteyni: iki topluluk hakkında, toplulukta
5.el tekatâ: çarpıştı
6.fietun: bir topluluk
7.tukâtilu: savaşıyor
8.fî sebîli allâhi: Allah'ın yolunda (Allah yolunda)
9.ve uhrâ: ve diğeri
10.kâfiratun: kâfir, inkârcı
11.yeravne-hum: onları görüyor
12.misley-him: onların (kendilerinin) iki misli
13.ra'ye el ayni: gözleri ile görüyor
14.ve allâhu: ve Allah
15.yûeyyidu: destekler, kuvvetlendirir
16.bi nasri-hî: kendi yardımı ile
17.men yeşâu: dilediği kimse
18.inne: muhakkak ki
19.fî zâlike: bunda vardır
20.le ibreten: elbette, mutlaka ibret
21.li ulî el ebsâri: basiret sahipleri için
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bedir Savaşı'nda biri Allah yolunda savaşan İslâm topluluğu ve diğeri küfür içinde bulunan kâfir topluluğu olmak üzere iki topluluk var. Kâfirler, İslâm ordusunu kendilerinin iki katı olarak görüyorlar. Oysaki İslâm topluluğu diğerlerinin beşte biri kadardı ama Allahû Tealâ onlara öyle gösteriyordu.

Kalp gözü açıldığı zaman kişi basiret üzere olur. Allahû Tealâ diyor ki:

12/YÛSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilâllâhi alâ basîratin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”
Allah kalp gözüne Câsiye Suresinde basar adını vermiştir:

45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Allahû Tealâ hem "ra'e" fiilini hem de "ulûl'ebsar"ı (basiretin sahipleri) kullanmış.

Gışavet adlı bir perde kalp gözünün görme hassasını devamlı olarak örter. Kişi kalbiyle göremez, baş gözleriyle görür. Ama onlarla hissedemez. Bu görme fiillerinden hareket ederek A'râf-179'a ulaştığımız zaman Allahû Tealâ diyor ki:

7/A'RÂF-179: Ve lekad zere’nâ li cehenneme kesîran minel cinni vel insi, lehum kulûbun lâ yefkahûne bihâ ve lehum a’yunun lâ yubsırûne bihâ ve lehum âzânun lâ yesmeûne bihâ, ulâike kel en’âmi bel hum edallu, ulâike humul gâfilûn(gâfilûne).
Ve andolsun ki; cehennemi, insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık (yarattık). Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh (idrak) etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalâlettedirler. İşte onlar, onlar gâfillerdir.
Kim cehennemi haketmişse gideceği yer cehennem, kim cenneti haketmişse gideceği yer cennettir. Allah'ın yarattığı insanlardan %90'dan fazlası cehenneme girecek olduğuna göre, Allahû Tealâ o insanları cehennem için yaratmıştır.

Onların özelliklerini veriyor: Onların kalpleri vardır ama mühürlüdür; kalpleriyle fıkıh edemezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır ama kulaklarında vakra olduğu için onunla işitmezler. Yani onların sağır, kör ve dilsiz olduğunu ima ediyor, Allahû Tealâ.

Ulûl'ebsar, kalp gözleri açılmış basiret sahipleri demektir. Kimin kalp gözünün görme hassası açılmışsa basiret sahibi olan kişidir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.