Sure sec
ÂLİ İMRÂN-127 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 127. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-127 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, açık bir şekilde yardım elini uzatıyor. Böyle bir yardım müessesesi, Allahû Tealâ tarafından (yerlerin ve göklerin orduları Allah'a ait olduğuna göre) her zaman mümkündür, Allah dile...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 127 Tefsiri

 

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ

Li yaktaa tarafen minellezîne keferû ev yekbitehum fe yenkalibû hâibîn(hâibîne).

(Ve bu yardım), kâfirlerden bir kısmını kesmek (helâk etmek) veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir.

1.li yaktaa: kesmek için, helak etmek için
2.tarafen: bir tarafı, bir kısmı
3.min: ...'den
4.ellezîne keferû: inkâr edenler, kâfirler
5.ev yekbite-hum: veya onları perişan etmek
6.fe yenkalibû: böylece dönerler
7.hâibîne: bozguna uğrayanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, açık bir şekilde yardım elini uzatıyor. Böyle bir yardım müessesesi, Allahû Tealâ tarafından (yerlerin ve göklerin orduları Allah'a ait olduğuna göre) her zaman mümkündür, Allah dilesin yeter ki. Ama şunu hiç unutmayacaksınız, Allahû Tealâ'nın dilemesi; kalbimizin îmânla dolu olmasına, Allah yolunda savaşa hazır olmamıza, Allah'ın yardımının geleceğine inanmamıza bağlıdır. Hiçbir insan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu inancın sahibi olamaz.

İslâm askeri demek, Allah'a teslim olan demektir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'tan 12 tane ihsan alması, mürşidine ulaşması lâzım. Ulaştıktan sonra ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olması lâzım. İşte o zaman Allah'a teslim olmuş olan insanlar grubu Allah'tan mutlaka yardımı alacaklardır. Bu yardım Allah'tan mutlak olarak gelir. Allah, herşeye kaadirdir. Fil sahiple-rine yaptığını her devirde yapmıştır. Talud'la Calud'un mücâdelesinde Talud'un askerlerinin bir kısmı buna lâyık olmadıkları, onlar safdışı kaldığı halde, geri kalanların metaneti, geri kalanların Allah'a lâyık olmaları sebebiyle Allahû Tealâ, Talud'a Calud'u yenmek imkânını vermiştir. Tabiatıyla bu sefer Allah'ın yardımıyla kazanıldı ve Hz. Davud da Talud'un ordusunda vazifeliydi.

2/BAKARA-249: Fe lemmâ fesale tâlûtu bil cunûdi, kâle innallâhe mubtelîkum bi neher(neherin), fe men şeribe minhu fe leyse minnî, ve men lem yat’amhu fe innehu minnî illâ menigterafe gurfeten bi yedih(yedihî), fe şeribû minhu illâ kalîlen minhum fe lemmâ câvezehu huve vellezîne âmenû meahu, kâlû lâ tâkate lenâl yevme bi câlûte ve cunûdih(cunûdihî), kâlellezîne yezunnûne ennehum mulâkûllâhi, kem min fietin kalîletin galebet fieten kesîraten bi iznillâh(iznillâhi), vallâhu meas sâbirîn(sâbirîne).
Böylece Talut, askerlerle (ordu ile) (Kudüs’ten) ayrıldığı zaman dedi ki: “Muhakkak ki Allah, sizi bir nehir ile imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse, artık (o kimse) benden değildir. Ve kim ondan (doyacak kadar) içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç, o taktirde muhakkak ki o bendendir.”Fakat onlardan ancak pek azı hariç, (o sudan doyasıya) içtiler. Nitekim o (Talut) ve îmân edenler birlikte (nehri) geçtikleri zaman: “Bugün bizim, Calut ve onun askerleri ile (ordusuyla) (savaşacak) takatimiz (gücümüz) yok.”dediler. O kendilerinin muhakkak Allah’a mülâki olacaklarını kesin olarak bilenler (yakîn hasıl edenler) ise şöyle dediler: “Nice az bir topluluk, Allah’ın izniyle çok bir topluluğa gâlip gelmiştir. Ve Allah, sabredenlerle beraberdir.”
2/BAKARA-250: Ve lemmâ berazû li câlûte ve cunûdihî kâlû rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).
Ve (Talut’un askerleri), Calut ve onun askerlerinin (ordusunun) karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler: “Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı (düşman karşısında) sabit kıl ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et.”
2/BAKARA-251: Fe hezemûhum bi iznillâhi, ve katele dâvudu câlûte ve âtâhullâhul mulke vel hikmete ve allemehu mimmâ yeşâu, ve lev lâ def’ullâhin nâse, bâ’dahum bi ba’din le fesedetil ardu ve lâkinnallâhe zû fadlin alel âlemîn(âlemîne).
Nihayet Allah’ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davut, Calut’u öldürdü. Ve Allah ona (Davut’a), meliklik (hükümdarlık) ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah’ın, insanları birbiriyle defetmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı (yeryüzünün düzeni bozulurdu). Lâkin Allah, âlemlerin üzerine fazl sahibidir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.