Sure sec
ÂLİ İMRÂN-119 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 119. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-119 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Buradaki kitap ümmülkitaptır. Kur'ân-ı Kerim'e göre bütün mukaddes kitaplar o kitabın içinde yer almıştır. Allah'ın her peygamberine verdiği ayrı bir dizayn içerisinde değerlendirilmiştir. Allah'ı...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 119 Tefsiri

 

هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ yuhıbbûnekum ve tu’minûne bil kitâbi kullihi, ve izâ lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

İşte siz (mü'minler) böylesiniz, siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler ve siz kitabın tamamına îmân edersiniz. Ve sizinle karşılaşınca “Biz îmân ettik.” dediler, yalnız kaldıkları zaman, size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırdılar. De ki: “Öfkenizden ölün.” Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir.

1.hâ entum ulâi: işte siz busunuz, böylesiniz
2.tuhıbbûne-hum: onları seversiniz
3.ve lâ yuhıbbûne-kum: ve onlar sizi sevmezler
4.ve tû'minûne: ve siz îmân edersiniz
5.bi el kitâbi: kitaba
6.kulli-hi: onun tamamına
7.ve izâ: ve ...olduğu zaman
8.lekû-kum: sizinle karşılaştılar
9.kâlû: dediler
10.âmennâ: biz îmân ettik
11.ve izâ halev: ve yalnız kaldıkları zaman
12.addû: ısırdılar
13.aleykum: size (karşı olan)
14.el enâmile: parmak uçları
15.min el gayzi: öfkelerinden, kinlerinden
16.kul: de, söyle
17.mûtû: ölün
18.bi gayzi-kum: öfkeniz ile (öfkenizden)
19.inne allâhe: muhakkak ki Allah
20.alîmun: en iyi bilen
21.bi zâti es sudûri: sinelerin sahip olduğu, sinelerde olan
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Buradaki kitap ümmülkitaptır. Kur'ân-ı Kerim'e göre bütün mukaddes kitaplar o kitabın içinde yer almıştır. Allah'ın her peygamberine verdiği ayrı bir dizayn içerisinde değerlendirilmiştir.

Allah'ın söylediklerini en güzel biçimde değerlendirdiğiniz zaman doğrulara ulaşırsınız. Sahâbe kitabın bütününe îmân etmiştir. Hiçbir kitap arasında fark gözetmemiş bütün peygamberlere inanmışlar ve hepsi mürşid olmuşlardır. Çünkü Allahû Tealâ diyor ki:

41/FUSSİLET-33: Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle innenî minel muslimîn(muslimîne).
Allah’a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
41/FUSSİLET-34: Ve lâ testevîl hasenetu ve lâs seyyietu, idfa’ billetî hiye ahsenu fe izâllezî beyneke ve beynehu adâvetun ke ennehu veliyyun hamîm(hamîmun).
Hasene (iyilik) ve seyyie (kötülük), müsavi (eşit) değildir. (Kötülüğü) en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi, samimi bir dost gibi olur.
41/FUSSİLET-35: Ve mâ yulakkâhâ illâllezîne saberû, ve mâ yulakkâhâ illâ zû hazzın azîm(azîmin).
Ona (kötülüğü iyilikle karşılama hasletine), sabredenlerden ve hazzul azîm (en büyük haz) sahiplerinden başkası ulaştırılmaz.
Sahâbeye yapılan onca kötülüğe rağmen, onlar kötülüğe iyilikle mukabele etmişlerdir. Ayrıca sahâbe Allah'a da çağırıyordu. Mürşid olmalarının bir başka nedeni de oradadır. Çünkü Yûsuf Suresinin 108. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ diyor ki:

12/YÛSUF-108: Kul hâzihî sebîlî ed’û ilâllâhi alâ basîratin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: “Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim.”
İşte bu âyet, sahâbenin kötülüğe iyilikle mukabele ettiğini yani mürşid olmak şerefine erdiğini gösteren önemli bir âyettir.

İnsan için Allah'a teslim olmak söz konusudur; ruhu, vechi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek ve Allah'ın bihakkın takvasına ulaşmak.

Allahû Tealâ insanlara hayat hakkı tanır, kurtulmalarını imkân dahiline sokmak için. Öyle insanlar vardır ki, yaşadıkları sürece hergün küfür bataklığı içinde daha kötü, daha kötü hale gelirler. Belki böyle insanların öfkelerinden, daha fazla batağa batmadan ölmeleri, (gene cehenneme gidecekler ama) biraz üst kat cehennemde olmalarını sağlayabilir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.