Sure sec
ÂLİ İMRÂN-118 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 118. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-118 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: "Ey mü'minler, mü'minlerin dışında kimseye sırrınızı vermeyin. Çünkü onlar bunu aleyhinizde kullanacaklardır." Mulk Suresinin 8, 9, 10. âyetlerinde Allahû Tealâ şöyle söylüyor: 67/MULK-8: Tekâdu ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 118 Tefsiri

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettehızû bitâneten min dûnikum lâ ye’lûnekum habâlâ(habâlen), veddû mâ anittum, kad bedetil bagdâu min efvâhihim, ve mâ tuhfî sudûruhum ekber(ekberu), kad beyyennâ lekumul âyâti in kuntum ta’kılûn(ta’kılûne).

Ey âmenû olanlar! Kendinizden (mü'minlerden) başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından (sözlerinden) belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey (kinleri) daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size âyetleri açıklamıştık.

1.yâ eyyuhâ: ey
2.ellezîne âmenû: âmenû olanlar, îmân edenler
3.lâ tettehızû: edinmeyin
4.bitâneten: sırdaş
5.min dûni-kum: sizlerden başka, kendinizden
6.lâ ye'lûne-kum: size ... yapmaktan geri kalmazlar
7.habâlen: fesada düşürmek
8.veddû: istediler, temenni ettiler
9.mâ anittum: size sıkıntı verecek şeyler
10.kad bedet: belli olmuştur
11.el bagdâu: kin ve öfke
12.min efvâhi-him: onların ağızlarından (sözlerinden)
13.ve mâ tuhfî: ve gizledikleri şey
14.sudûru-hum: onların göğüsleri, sineleri
15.ekberu: daha büyük
16.kad beyyennâ: açıklamıştık
17.lekum: sizin için, size
18.el âyâti: âyetleri
19.in kuntum: eğer siz ... olmuş olsaydınız
20.ta'kılûne: akıl ediyorsunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
"Ey mü'minler, mü'minlerin dışında kimseye sırrınızı vermeyin. Çünkü onlar bunu aleyhinizde kullanacaklardır." Mulk Suresinin 8, 9, 10. âyetlerinde Allahû Tealâ şöyle söylüyor:

67/MULK-8: Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).
(Cehennem) nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya herbir grup atılışında onun (cehennemin) bekçileri onlara: “Size nezir (uyarıcı) gelmedi mi?” diye sordu.
67/MULK-9: Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).
Onlar (cehenneme atılanlar) dediler ki: “Evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak büyük bir dalâlet içindesiniz, dedik.”
67/MULK-10: Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).
Ve: “Eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık.” dediler.
Mulk Suresinin 10., Âli İmrân Suresinin 118. âyet-i kerimelerinde "akletmek" fiili geçiyor.

Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür, 3. basamaktasınız. Allahû Tealâ bunun üzerine size derhal Rahman esmasıyla tecelliye başlar. Sonra hicab-ı mesture adlı perdeyi kaldırır. Kulaklarındaki vakrayı alır, kalplerindeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar:

17/İSRÂ-45: Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhirati hicâben mestûrâ(mestûran).
Sen Kur’ân’ı kıraat ettiğin (okuduğun) zaman, seninle ahirete (ölmeden evvel Allah’a ulaşmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar arasına hicab-ı mesture kıldık (gözlerinin üzerine, seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk).
17/İSRÂ-46: Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran), ve izâ zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ(nufûran).
O’nu (Kur’ân’ı), fıkıh (idrak) etmelerine karşı, (fıkıh edemesinler diye) kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarına vakra (işitme engeli) kıldık. Ve sen, Kur’ân’da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler.
Kulaklar duyar ama işiten zihindir. Ve zihin sadece mânâya varır. O konunun esasını kendine mal edecek olan şey kalptir. İdrak, kalbe ait bir işlemdir. Ve eğer kalpte ekinnet varsa o da oluşmaz. Yani kişi ne işitebilir, mânâya varabilir ne de idrak edebilir yani akledebilir.

Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler akledebilirler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, profesör olması hiçbir yere ulaştırmaz, o akledemez. Allah'ın söylediklerini kendine mal edemez, sadece inkâr eder. İşte zamanımızda ne yazık ki olay budur.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.