Sure sec
ÂLİ İMRÂN-117 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 117. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-117 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kâfirlik müessesesi sona erer. Çünkü o gün Allahû Tealâ o kişilerin kalbinin mührünü açmış ve küfür kelimesini almıştır. Kur'ân'a göre kâfir, kalbinde yazılı o...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 117 Tefsiri

 

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Meselu mâ yunfikûne fî hâzihil hayâtid dunyâ ke meseli rîhin fîhâ sırrun esâbet harse kavmin zalemû enfusehum fe ehlekethu ve mâ zalemehumullâhu ve lâkin enfusehum yazlımûn(yazlımûne).

Onların (kâfirlerin), bu dünya hayatında (gösteriş ve övünmek için) infâk ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden (Allah'ın emirlerine ve nehiylerine itaat etmeyerek, devamlı derecat kaybeden) bir kavmin, "kavurucu, dondurucu soğuk bir rüzgarın isabet ederek, böylece helâk ettiği" ekininin durumu gibidir. Allah, onlara zulmetmedi, fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlar.

1.meselu: misal, durum
2.mâ yunfikûne: infak edilen şeyler
3.: içinde, ...de
4.hâzihi el hayâti ed dunyâ: bu dünya hayatı
5.ke meseli: gibi, misal, durum
6.rîhin: kavurucu, dondurucu bir rüzgâr
7.fîhâ: onun içinde, ona
8.sırrun: dondurucu soğuk
9.esâbet: isabet etti
10.harse: ekinler
11.kavmin: kavim, toplum
12.zalemû: zulmettiler
13.enfuse-hum: kendi kendilerine
14.fe ehleket-hu: böylece onu helâk etti, yok etti
15.ve mâ zaleme-hum: ve onlara zulmetmedi
16.allâhu: Allah
17.ve lâkin: ve lâkin, fakat
18.enfuse-hum: kendi kendilerine, kendilerine
19.yazlımûne: zulmediyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kâfirlik müessesesi sona erer. Çünkü o gün Allahû Tealâ o kişilerin kalbinin mührünü açmış ve küfür kelimesini almıştır.

Kur'ân'a göre kâfir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'ân-ı Kerim'e göre mü'min, kalbinde yazılı olan îmân kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa, Allah'a inanan mü'mindir, inanmayan kâfirdir, diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları buna inandırmış.

İblis en çok insanların Kur'ân-ı Kerim'i bilmemesinden faydalanıyor. İnsanlara iblis "Sakın Kur'ân-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın yoksa kâfir olursunuz. Bu çok üst seviyede âlimlerin işidir." diyor.

Allah kimseye zulmetmez. Yani Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Zulüm, insanın derecat kaybetmesi halidir. Kim başka birisine bir kötülükte bulunursa, Allah'ın bir emrine itaat etmezse, Allah'ın bir yasağını çiğnerse derecat kaybeder. Bir kısmı Allah ile olan ilişkiler sebebiyle emirlere itaat, yasaklara riayet etmedikleri için kendilerine zulmederler. Bir kısmı başka insanlara zulmettikleri için aynı zamanda kendilerine de zulmederler. Çünkü her zulüm, mutlaka derecat kaybetmeye sebebiyet verecektir, bu da kendilerine yaptıkları zulmün adıdır.

Zulüm müessesesi kişinin yaptığı bir dizaynı içerir. Allah'ın üzerimizde icra ettiği her olay kaderdir. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Biz cüz'i iradenin başka bir cüz'i irade üzerine tesir ettiğini düşünelim. Ona bir zarar verdiği taktirde, zarar veren kişi zalimdir. Zulmettiği için zulmünün boyutu kadar derecat kaybedecektir. Onun hayat filmine negatif dereceler kaydedilecaktir ama başka birisine zulmetmiştir, kul hakkı doğmuştur. Zulüm görenin de, hayat defterinde aynı miktarda derecat kaydedilir ama pozitif olarak. Yani zulmeden kişi onlara derecat kazandırmıştır. Yani onları hayra ulaştırmıştır. Zulüm derecat kaybettiren, hayır derecat kazandıran fiillerdir. Öyleyse bir kişi başkasına zulmettiği zaman kendi açısından zulme ulaşmıştır ama başka birisine hayır sağlamıştır, onlara derecat kazandırmıştır.

Başka birinin yaptığı fiil dolayısıyla derecat kaybedemeyiz. Şerrin aksi nedir, hayırdır. Başka birisi bir hediye versin, bize bir güzellikte bulunsun, bizi mutlu edecek bir davranışta bulunsun, bundan mutluluk duyarız. Mutluluğu yaşarız, kazancımız budur. Ama bu sebeple derecat kaybetmeyiz, bu sebeple o kişi derecat kazanır. Başka birinin yaptığı olay ne olursa olsun bize derecat kaybettiremez. Eğer zarar verirse bize derecat kazandırır ama hiçbir şekilde derecat kaybettirmesi mümkün değildir.

Allah'ın yaptığı herhangibir işlem için üç iradeden; [İlâhi irade (Allah'ın iradesi), küllî irade, (sünnetullah, iradeler toplamı) ve cüz'i irade (insanın iradesi)] hangisi olursa olsun derecat kaybettirmesi mümkün değildir, bu eşyanın tabiatına aykırıdır ama derecat kazandırabilirler.

Öyleyse Allahû Tealâ, onlara hiçbir zaman derecat kaybettiremeyeceği için onlara hiçbir zaman zulmetmesi mümkün değildir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.