Sure sec
ÂLİ İMRÂN-112 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 112. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-112 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Bakara Suresinin 256. âyet-i kerimesinde buyuruyor ki: 2/BAKARA-256: Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistem...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 112 Tefsiri

 

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ

Duribet aleyhimuz zilletu eyne mâ sukıfû illâ bi hablin minallâhi ve hablin minen nâsi ve bâû bi gadabin minallâhi ve duribet aleyhimul meskeneh(meskenetu), zâlike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnel enbiyâe bi gayri hakk(hakkın), zâlike bimâ asav ve kânû ya’tedûn(ya’tedûne).

Onların üzerlerine, nerede olurlarsa olsunlar zillet (alçaklık) damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine (Sıratı Mustakîm'e) ve insanlardan bir ipe (Allah'a ulaştıracak olan mürşide) tutunanlar (ulaşanlar) hariç. (Onlar) Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın âyetlerini inkâr etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların (Allah'a) isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır.

1.duribet: vuruldu
2.aleyhim: onların üzerine
3.ez zilletu: zillet
4.eyne mâ: nerede olursa
5.sukıfû: bulunurlar
6.illâ: ...'den başka, hariç
7.bi hablin min allâhi: Allah'tan bir ip
8.ve hablin: ve bir ip
9.min en nâsi: insanlardan
10.ve bâû: ve uğradılar
11.bi gadabin: gazaba
12.min allâhi: Allah'tan
13.ve duribet: ve vuruldu
14.aleyhim: onların üzerine
15.el meskenetu: miskinlik
16.zâlike: bu
17.bi enne-hum: onların ... olmaları
18.kânû: oldular
19.yekfurûne: inkâr ediyorlar
20.bi âyâti allâhi: Allah'ın âyetlerini
21.ve yaktulûne: ve öldürüyorlar
22.el enbiyâe: peygamberler
23.bi gayri hakkın: haksız yere
24.zâlike bimâ: işte bu ... sebebiyle
25.asav: isyan ettiler
26.ve kânû: ve oldular
27.ya'tedûne: aşırı gidiyorlar, haddi aşıyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Bakara Suresinin 256. âyet-i kerimesinde buyuruyor ki:

2/BAKARA-256: Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun).
Dînde zorlama yoktur. irşad yolu (hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olur, Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.
İnsanın kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa, Allah o talebi işitir ve bilirse derhal harekete geçer, 12 ihsan verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Daha sonra 7 tane de ni'met verir.

Allah'ın ipi; Sıratı Mustakîm'dir, ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. İnsanlardan bir ip ise mürşiddir. Kim mürşidine ulaşırsa o, Allah'a ulaştıracak olan ipe sımsıkı sarılır. O ipin Allah'tan kopması mümkün değildir. Çünkü Allahû Tealâ'nın irşad makamına tayin ettiği bir kişidir. Bu kişininse Allah'ın yolundan ayrılması, Allah'tan kopması mümkün değildir; çünkü nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Mürşidlerine ulaşamayanlar Allah'ın âyetlerini inkâr etmiş ve peygamberlerini öldürmüşlerdir. Böylece Allah'a isyan etmiş ve haddi aşmışlardır. Allahû Tealâ eğer insanları hedefe ulaştırırsa bunu mürşidleri eliyle yapar.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.