Sure sec
ÂLİ İMRÂN-103 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 103. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-103 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Sahâbeye hitap ediyor Allahû Tealâ. Bütün sahâbe kanlı katildi, hepsi başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Her kabilenin içinde mutlaka başka kabilelerin öldürdüğü ve başka kabilelerden öl...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 103 Tefsiri

 

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Va’tasımû bihablillâhi cemîân ve lâ teferrakû, vezkurû ni’metallâhi aleykum iz kuntum a’dâen fe ellefe beyne kulûbikum fe asbahtum bi ni’metihî ihvânâ(ihvânen), ve kuntum alâ şefâ hufratin minen nâri fe enkazekum minhâ, kezâlike yubeyyinullâhu lekum âyâtihî leallekum tehtedûn(tehtedûne).

Ve hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki ni’metini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece O’nun (Allah’ın) nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.

1.ve ı'tasımû: ve sarılın
2.bi habli allâhi: Allah'ın ipine
3.cemîân: topluca, hepiniz
4.ve lâ teferrekû: ve ayrılmayın, fırkalara ayrılmayın
5.ve uzkurû: anın, hatırlayın
6.ni'met allâhi: Allah'ın ni'meti
7.aleykum: sizin üzerinizde
8.iz kuntum: siz oldunuz
9.a'dâen: düşman
10.fe ellefe: sonra birleştirdi
11.beyne: arasını
12.kulûbi-kum: sizin kalpleriniz
13.fe asbahtum: böylece oldunuz
14.bi ni'meti-hî: onun ni'meti ile
15.ihvânen: kardeşler
16.ve kuntum: ve siz oldunuz
17.alâ şefâ: kenarında
18.hufretin: bir çukur
19.min en nâri: ateşten
20.fe enkaze-kum: ...halde iken sizi kurtardı
21.min-hâ: ondan
22.kezâlike: işte böyle
23.yubeyyinu: açıklıyor
24.allâhu lekum: Allah, size
25.âyâti-hî: âyetlerini
26.lealle-kum: umulur ki böylece siz
27.tehtedûne: hidayete erersiniz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Sahâbeye hitap ediyor Allahû Tealâ. Bütün sahâbe kanlı katildi, hepsi başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Her kabilenin içinde mutlaka başka kabilelerin öldürdüğü ve başka kabilelerden ölenler vardı.

Sonuç ise kalplerin Allahû Tealâ tarafından birleştirilmesi, kardeşler olmak. Burada söz konusu olan şey üst seviye bir hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması, iradenin teslimi hepsi hidayet ama hidayetlerin arasında büyük farklar var.

Asıl hidayet hak takvanın sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Allah ile olan dostluğunuzu en güzeline ulaştıracak olan bir vesileler zinciri olarak düşünün. Her ulaştığınız kademenin daha ötesi vardır. Bihakkın takva ile herşeyin sonuna ulaşılır. Burada son görüntü olan Allahû Tealâ'nın görülmesi mümkün olur.

Öyleyse herşeyin en güzel olduğu bir ortamda sahâbe yaşamış asırlarca önce. ve sahâbe, bugünlere ve geleceğe ışık, ibret olmuşlar.

Allahû Tealâ bu âyette fırkalara ayrılmamaktan da bahsediyor. Sadece bir tek fırka kurtuluşa ulaşabilecek, geri kalan 72 fırka cehenneme gidecektir:

34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu’minîn(mu’minîne).
Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluşturan bir fırka (Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.
En'âm-153'te mü'minlerin Sıratı Mustakîm üzerinde bulunanlar olduğunu görüyoruz:

6/EN'ÂM-153: Ve enne hâzâ sırâtî mustekîmen fettebiûhu, ve lâ tettebiûs subule fe teferraka bikum an sebîlihi, zâlikum vassâkum bihî leallekum tettekûn(tettekûne).
Ve muhakkak ki; bu, Benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (başka) yollara tâbî olmayın ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.
Böylece Allahû Tealâ insanları hidayete erdirmiştir. Hidayet müessesesi teşekkül etmiştir.

Burada Allah'ın yoluna girmişken çıkmış olanlardan bahsediyor. Onların kurtuluş âyeti gibi olan Âli İmrân-103'te Allah onlara yolu göstermektedir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.