Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

ALAK Suresi 9. Ayet-i Kerime Tefsiri

ALAK-9 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyetin evvelki âyetlerle ilişkisine bakalım: Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları nehyedeni (men edeni) gördün mü? Bu âyet “Dönüş muhakkak ki Rabb'inedir.” âyetinden sonra geldiği için men ede...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ALAK Suresi Âyet - 9 Tefsiri

96 - ALAK

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

96/ALAK-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى

E reeytellezî yenhâ.

Nehyedeni (men edeni) gördün mü?

1.e: mı, mü
2.raeyte: sen gördün
3.ellezî: o kimse, o ki
4.yenhâ: nehyediyor, engelliyor, men ediyor
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyetin evvelki âyetlerle ilişkisine bakalım: Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları nehyedeni (men edeni) gördün mü? Bu âyet “Dönüş muhakkak ki Rabb'inedir.” âyetinden sonra geldiği için men eden kişi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyor. 20 Mayıs 2007 tarihindeki Nusaybin Konferansı'nda dîn adamlarının Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men etmeye çalışması Türk-İslâm tarihinde bir yüzkarası olarak anılacaktır. Diğer taraftan bu âyetin sonraki âyetlerle ilişkisi başka bir perspektiften Ebu Cehil ile ilişkilidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i namaz kılmaktan men eden Ebu Cehil'dir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.