Sure sec
AHZÂB-35 Tefsiri

AHZÂB Suresi 35. Ayet-i Kerime Tefsiri

AHZÂB-35 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada ruhunu, vechini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş olan erkekler ve kadınlar kastedilmektedir. Bütün bu âyete renk veren, âyetin muhtevasını tayin eden, başlangıçtaki "innel muslimîne...
share on facebook  tweet  share on google  print  

AHZÂB Suresi Âyet - 35 Tefsiri

 

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

İnnel muslimîne vel muslimâti vel mu’minîne vel mu’minâti vel kânitîne vel kânitâti ves sâdikîne ves sâdikâti ves sâbirîne ves sâbirâti vel hâşiîne vel hâşiâti vel mutesaddikîne vel mutesaddikâti ves sâimîne ves sâimâti vel hâfızîne furûcehum vel hâfızâti vez zâkirînallâhe kesîran vez zâkirâti eaddallâhu lehum magfiraten ve ecran azîmâ(azîmen).

Gerçekten İslâm olan (Allah’a teslim olan) erkekler ve İslâm olan kadınlar ve mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Rabbine) huşû duyan erkekler ve huşû duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah’ı çok zikreden erkekler ve (çok) zikreden kadınlar! Allah, onlar için mağfiret ve azîm bir ecir (mükâfat) hazırladı.

1.inne: muhakkak ki
2.el muslimîne: İslâm olan, Allah'a teslim olan, müslüman erkekler
3.ve el muslimâti: ve İslâm olan, Allah'a teslim olan, müslüman kadınlar
4.ve el mu'minîne: ve mü'min erkekler
5.ve el mu'minâti: ve mü'min kadınlar
6.ve el kânitîne: ve kanitin olan, huşû ile bağlanan erkekler
7.ve el kânitâti: ve kanitin olan, huşû ile bağlanan kadınlar
8.ve es sâdikîne: ve sadık olan erkekler
9.ve es sâdikâti: ve sadık olan kadınlar
10.ve es sâbirîne: ve sabreden erkekler
11.ve es sâbirâti: ve sabreden kadınlar
12.ve el hâşiîne: ve huşû duyan erkekler
13.ve el hâşiâti: ve huşû duyan kadınlar
14.ve el mutesaddikîne: ve sadaka veren erkekler
15.ve el mutesaddikâti: ve sadaka veren kadınlar
16.ve es sâimîne: ve oruç tutan erkekler
17.ve es sâimâti: ve oruç tutan kadınlar
18.ve el hâfızîne: ve muhafaza eden, koruyan erkekler
19.furûce-hum: onların ırzları, ırzları, namusları
20.ve el hâfızâti: ve muhafaza eden, koruyan kadınlar
21.ve ez zâkirîne allâhe: ve Allah'ı zikreden erkekler
22.kesîren: çok
23.ve ez zâkirâti: ve zikreden kadınlar
24.eadde: hazırladı
25.allâhu: Allah
26.lehum: onlar için, onlara
27.magfireten: mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi)
28.ve ecren: ve ecir, mükâfat
29.azîmen: azîm, büyük
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada ruhunu, vechini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş olan erkekler ve kadınlar kastedilmektedir. Bütün bu âyete renk veren, âyetin muhtevasını tayin eden, başlangıçtaki "innel muslimîne vel muslimâti" ifadesidir.

Muslimîne vel muslimâti (teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar), Allah'a ruhlarını da vechlerini de nefslerini de iradelerini de teslim edenlerdir. Âyet-i kerimenin sonunda "ecren azîma" buyrularak en yüksek ecir verilenler anlatılmaktadır. Onlar, ecren azîm seviyesinde teslim olanlar; ruhlarını da vechlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Allahû Tealâ Tevbe Suresinin 100. âyet-i kerimesinde sahâbeden bahsetmektedir:

9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ihsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).
O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.
Sabikûn-el evvelîn hayırlarda yarışanlardır. Daimî zikrin sahipleri; yani ulûl'elbab, ihlâs, salâh makamlarının sahipleri hayırlarda yarışanlardır. Her an deracat kazanan ve üzerine yenilerini ekleyenlerdir.

Ensara da, Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirîne de tâbî olunmuştur. Bu iki gruba tâbî olanların adı ise tabiindir.

Âyet-i kerime, hepsinin irşad makamının sahibi olduklarını kesinleştiriyor çünkü tâbiin de fevz-ül azîmin sahibidir. Öyle bir durum ki tâbiin sahâbeye (ensara ve muhacirîne) tâbî olmuş onlar da irşad makamının sahibi olmuşlardır. Tebe-i tâbiin de onlara tâbî olmuşlar. Onlar da irşad makamının ve fevz-ül azîmin sahibi olmuşlardır.

Sahâbeden sonra tâbiin, tebe-i tâbiinin mürşidi olmuştur. Ecrul azîmin sahipleri fevz-ül azîmin, adn cennetlerinin ve azîm mükâfatın sahibi olanlardır.

Onların teslimiyetleri irade teslimini de içerir, çünkü onlar ecrul azîmin sahipleridir.
close tefsir menu

AHZÂB Suresi Tefsiri

AHZÂB Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.