Sure sec
AHKÂF-15 Tefsiri

AHKÂF Suresi 15. Ayet-i Kerime Tefsiri

AHKÂF-15 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ediyor Allah. Annesi onu güçlükle taşımış ve doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Kişi “Salih amel işlemekte yani nefsimi tezk...
share on facebook  tweet  share on google  print  

AHKÂF Suresi Âyet - 15 Tefsiri

 

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Ve vassaynâl insâne bi vâlideyhi ihsânen, hamelethu ummuhu kurhen ve vadaathu kurhen, ve hamluhu ve fisâluhu selâsûne şehran, hattâ izâ belega eşuddehu ve belega erbaîne seneten kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn(muslimîne).

İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: “Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin ni’metlere şükretmekte, Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve zürriyetimi ıslâh et. Muhakkak ki ben, Sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben (Sana) teslim olanlardanım.”

1.ve vassay-nâ: ve vasiyet ettik
2.el insâne: insan
3.bi vâlidey-hi: anne ve babasına
4.ihsânen: ihsanla davranma
5.hamelet-hu: onu taşıdı, yüklendi
6.ummu-hu: onun annesi
7.kurhen: meşakkat, güçlük
8.ve vadaat-hu: ve onu doğurdu
9.kurhen: meşakkat, güçlük
10.ve hamlu-hu: ve onun taşınması
11.ve fisâlu-hu: ve onun sütten kesilmesi
12.selâsûne: otuz
13.şehren: ay
14.hattâ izâ: nihayet, olduğu zaman
15.belega: erişti
16.eşudde-hu: kuvvet, kemâl çağına
17.ve belega: ve erişti
18.erbaîne: kırk
19.seneten: yıla
20.kâle: dedi
21.rabbi: Rabbim
22.evzı'nî: beni muvaffak kıl, yönelt
23.en eşkure: şükretmek
24.ni'meteke: ni'metlerine
25.elletî: ki o
26.en'amte: ni'metlendirdin, verdin
27.aleyye: beni, bana
28.ve alâ vâlideyye: ve anne-babama
29.ve en a'mele: ve amelde bulunmak
30.sâlihan: salih, ıslâh edici
31.terdâhu: razı olacağı
32.ve aslıh: ve ıslâh et
33.: beni
34.fî zurriyyetî: soyumu
35.innî: muhakkak ki ben
36.tubtu: tövbe edenler
37.ileyke: sana
38.ve innî: ve muhakkak ki ben
39.min el muslimîne: müslümanlardan, teslim olanlardan
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ediyor Allah. Annesi onu güçlükle taşımış ve doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Kişi “Salih amel işlemekte yani nefsimi tezkiye ve tasfiye etmekte beni başarıya ulaştır.” diye 40 yaşını tamamlayınca Allah'a yalvarır, yakarır.

Salih amel kişiyi hem ahiret saadetinin üst kademelerine, hem de dünyada kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya ulaştırır. Salih amel daimî zikre ve sonunda tesbih'e ulaşan ve kişiyi kesintisiz bir mutluluğa kavuşturan nefs tezkiyesini (3. kat cennet) ve tasfiyesini (7. kat cennet, Adn cennetleri) ifade eder.

25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
8/ENFÂL-29: Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
Ey âmenû olanlar! Allah’a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.