Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

İmam İskender Ali Mihr
İskender Erol Evrenosoğlu

İskender Erol Evrenosoğlu, 1933 yılının 29 Kasım günü Eşref Rumi Hazretleri'nin bir işareti ile ailenin üçüncü ve tek erkek evladı olarak İznik'te dünyaya gelmiştir. İskender Evrenosoğlu Bozoklu Han'dan başlayan soy kütüğüne sahiptir, Şerif’tir. Evrenosoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Manevi alandaki eserlerinde "İskender Ali Mihr" adını kullanmaktadır, imamdır.

İskender Evrenosoğlu, İlk, orta ve lise tahsilini Bursa'da tamamladıktan sonra, 1956'da İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu (şimdiki adı ile Marmara Üniversitesi), Banka ve Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur. ODTÜ'de ekonomi üzerine mastırını yapmıştır. Askerliğini 1957-1958 yılları arasında Kore'de tamamlamıştır.

Kamu İktisadi Teşekkülleri, T.Vakıflar Bankası ve DPT'de Müfettişlik, Müdürlük, Uzmanlık görevlerinde bulunmuştur. Müfettiş olarak, Bandırma'da daha sonra Tokat'ta görev almıştır. 1972 yılında DPT'den ayrılan İskender Evrenosoğlu, Fizibilite etütleri yapan bir iş yeri açmıştır. Daha sonra İktisadi Planlama bölümünde çalışmak üzere Devlet Planlama Teşkilatındaki görevine tekrar çağırılmıştır. O yıllarda Planlama, teşvik ve uygulama da Türkiye iktisat meseleleri dergilerinde ve Ticaretliler Dergisinde yazmıştır. Ege Dergisinde Teşvik ve uygulamayla alâkalı yeni çıkan kararnameleri dizayn etmiştir.

İmam İskender Ali Mihr, 1989 yılında, İslâm, Modern Teknoloji, Nükleer Fizik Kimya, Enerji, Ekonomi, Finans, İş Etüdleri alanında çalışmalar yapan, yurt içinde ve yurt dışında bu ilimlerin gelişmesi istikametinde konferans ve seminerler düzenleyen MİHR VAKFINI Kurmuştur. Halen vakfın Genel başkanlığını yürütmektedir.

İmam İskender Ali Mihr, ayrıca 1992 yılında yayın hayatına başlayan aylık MİHR DERGİSİ'nin baş yazarıdır. Uydu üzerinden yayın yapan MİHR TV ve MİHR RADYO'nun kurucusudur. İmam İskender Ali Mihr, kâinattaki ilk ve tek "ALLAH'IN ÜNİVERSİTESİ'ni (UNIVERSITY OF ALLAH)" 1 Nisan 2000 tarihinde kurmuştur. Aynı zamanda üniversitenin Rektörüdür. Üniversitede verdiği Tefsir derslerine paralel olarak, Kuran-ı Kerim'deki her âyetin Arapçası, Latincesi, Türkçesi ve kelime kelime mealiyle dizayn edilen KURAN-I KERİM TEFSİRİNİ 19 cilt olarak hazırlamıştır.

ÇALIŞMALARI

Makro Ekonomi Alanında Yayınlanmış Kitapları
 1. Likid Mekanizma
 2. Türkiye'de Ekonomik Darboğazdan Nasıl Kurtulunur?
 3. Türkiye'de Enflasyon Probeminin Çözümü ve Kalkınma
 4. Türkiye'de Orta Vadeli Krediler, 1973
 5. Türkiye Sanayiinde Finansal Problemler, 1974
 6. Türkiye Bankalar Sisteminde Kaynak İsrafı, 1984
 7. Türkiye Fedarel Almanya İşgücü İlişkileri, 1973
DPT Kütüphanesindeki Araştırılmalarından Birkaçı
 1. Mevduat Hacminin Türkiye'nin Kalkınmasındaki Yeri
 2. Para Arzı ve Fiyat İlişkileri
 3. Para Çoğaltanı Faktörü ve Finanasal Sistem
 4. Türkiye'de Emisyon, Paranın Devir Hızı ve Enflasyon Hızı Arasındaki İlişkiler
 5. Türkiye'de Enflasyon Teşhis ve Tedavisi
 6. Türkiyedeki 10 Bankanın Analizi ve Türkiye
 7. Tasarruf Banoları ve Kalkınma Bankası Hakkında Rapor
 8. Ticari Krediler ve Yatırım Kredileri
 9. 1982 yılında Türk Bankacılık Sistemindeki Likid Mekanizma ve Kaynak İsrafı
 10. Türk Bankacılığı Sisteminde Krediler ve İştirakler
 11. Bankalardaki Tasarrufların Maliyeti ve Verimlilik
 12. Kredi Gelirlerinin Hesaplanması ve Tasarruf Faizlerinin Maliyeti
Manevi Alandaki Makaleleri
 1. Sebil Mecmuası 13 makale
 2. Milli Gazete 17 makale
Makro Ekonomi Alanındaki Makaleleri
 1. Türkiye İktisat Gazetesinde 33 makale
 2. Ticaret Dergisinde 8 makale
Manevi Alandaki Kitapları
 1. Mutluluk Tasavvuf İslam
 2. Sohbet
 3. Kur'an'da ki İslam
 4. Islam In The Quran
 5. Risalet Nurları
 6. Tövbe
 7. Yeminler
 8. Vuslat
 9. Tebliğ
 10. Kader Kaza
 11. Vel Asr 1
 12. Vel Asr 2
 13. Vel Asr 3
 14. Vel Asr 4
 15. Mu'min Olmak
 16. Tevhid
 17. Tekzib
 18. Tavzih
 19. Nezir
 20. Şiirler
 21. Gizlenerek Ve Saptırılarak Cennete Girmeye Mani Olan Kur'an-ı Kerim Mealleri
 22. Kadir Gecesi
 23. What's Islam
 24. Tasavvuf Der Islam Im Kuran
 25. İslam Mutluluk Tasavvuf
 26. İslamiyet Ve Tasavvuf 1 ve 2. Cilt
 27. Yüce Kur'ân-ı Kerim Türkçe Meali (2008)
Kur'an-ı Kerim Tefsiri
 1. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 1 (Fatiha, Bakara sureleri)
 2. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 2 (Ali İmran Suresi)
 3. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 3 (Nisa Suresi)
 4. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 4 (Maide Suresi)
 5. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 5 (En'am Suresi)
 6. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 6 (A'raf Suresi)
 7. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 7 (Enfal, Tevbe sureleri)
 8. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 8 (Yunus, Hud sureleri)
 9. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 9 (Yusuf, R'ad, İbrahim, Hicr sureleri)
 10. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 10 (Nahl, İsra, Kehf sureleri)
 11. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 11 (Meryem, Taha, Enbiya, Hacc sureleri)
 12. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 12 (Mu'minun, Nur, Furkan, Şuara sureleri)
 13. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 13 (Neml, Kasas, Ankebut, Rum sureleri)
 14. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 14 (Lokman, Secde, Ahzab, Sebe, Fatır sureleri)
 15. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 15 (Yasin, Saffat, Sad, Zümer, Mü'min sureleri)
 16. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 16 (Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf sureleri)
 17. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 17 (Muhammed, Fetih, Hucurat, Kad, Zariyat, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa, Hadid sureleri)
 18. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 18 (Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saff, Cuma, Münafikun, Tagabun, Talak, Tahrim, Mülk, Kalem, Hakka, Meariç, Nuh, Cinn sureleri)
 19. Kelime Kelime Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu - Cilt 19 (Müzzemmil, Müddessir, Kıyame, İnsan, Mürselat, Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruc, Tarık, A'la, Gaşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Karia, Tekasur, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak, Nas sureleri)

  Toplam 8.515 sayfa